1 juli 2022
Kommun & politik

Kommunens visselblåsarfunktion är igång

Offentliga arbetsgivare är numera skyldiga att ha en visselblåsarfunktion på plats i organisationen.

Visselblåsarfunktionen är en del i det förebyggande arbete mot korruption och andra missförhållanden. Den kan användas av medarbetare, förtroendevalda, uppdragstagare och praktikanter.