21 juni 2022
Kommun & politik

Kommunfullmäktiges möte den 27 juni

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 27 juni i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan

Måndag 27 juni 2022 klockan 18.30
Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset Falköping

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden

  • Hälso- och sjukvårdsavtal med Västra Götalandsregionen med tillhörande överenskommelser
  • Färdplan - Länsgemensam strategi för god och nära vård
  • Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2022
  • Överlämnande av förslag från beredningen för översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026

Se hela föredragningslistan Länk till annan webbplats.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och direktsänds via WebbTV Länk till annan webbplats. samt på Radio Falköping på 90,8 MHz.