10 juni 2022
Kommun & politik

Hur trygg känner du dig på stationen?

Vår kommun deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken. Besvara enkäten på www.tryggstation.se Länk till annan webbplats. och var med och bidra till tryggare och säkrare resor i Sverige. Tack för din medverkan!

Vår kommun deltar i ett forskningsprojekt som syftar till att skapa förutsättningar för ökad säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken. Här undersöks i vilken omfattning resenärer upplever otrygghet vid tågresor, vilka eventuella problem de stött på, inklusive erfarenheter av brott. Resultaten förväntas ge upphov till säkerhetsinsatser i tågtrafiken.

Projektet genomförs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Södertörns Högskola och är finansierat av Trafikverket.

Enkäten tar max 10 minuter att genomföra. Ditt deltagande är anonymt.