3 maj 2022
Kommun & politik

Årsredovisning för 2021

Nu kan du läsa om hur det gick för Falköpings kommun under 2021 i årsredovisningen som beslutades om under förra kommunfullmäktigemötet.

 2021 har varit ett år där vi fortsatt har levt i en annorlunda och omtumlande tillvaro på grund av coronapandemin. Detta är något som fortsatt har påverkat kommunens verksamhet. Men året har också bjudit på en del ljusglimtar.

I årsredovisningen kan du få en detaljerad bild av vad Falköpings kommun gjort under året. Du kan se hur kommunens intäkter har använts och hur verksamheterna har arbetat för att uppnå de övergripande målen som kommunfullmäktige beslutat.

Kortversion i filmformat

Om du vill ha en kortfattad version av årsredovisningen har vi intervjuat vår ordförande för kommunstyrelsen, Adam Johansson, och vår ekonomichef, Magnus Fleischer, där de sammanfattar året utifrån sina perspektiv.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Magnus Fleischer, ekonomichef