Publicerades: 8 mars 2022
Kommun & politik

Information om flyktingmottagande och stöd vid oro och krisberedskap

Situationen i vår omvärld väcker tankar och känslor som kan skapa oro hos både vuxna och barn. Falköpings kommun följer noga händelseutvecklingen och arbetar förberedande med kommunens information och beredskap.

krisinformation.se Länk till annan webbplats. finns samlad information från svenska myndigheter om händelseutvecklingen.

Det är bra att du som medborgare håller dig informerad om händelseutvecklingen, men var noga med att hämta din information från bekräftade källor. Vi har samlat information och länkar som du kan ha nytta av och som förhoppningsvis ger svar på frågor.

Detta gör Falköpings kommun

Falköping kommun följer händelseutvecklingen och samverkar med andra myndigheter och organisationer. Ett förberedande arbete för flyktingmottagande pågår och kommunen samordnar och rustar sina verksamheter för att kunna vara ett starkt stöd för att kunna ge både akut och långsiktig hjälp.

Det är Migrationsverket som ansvarar för att ta emot flyktingar, asylansökningar och hantera boendeplaceringar i kommuner runtom i landet. Falköpings kommun har en kontinuerlig dialog med Migrationsverket.

Uppdaterat 2022-03-30

Falköpings kommun får förändrat uppdrag kring tillfälliga boendeplatser för flyktingar

Migrationsverket gav i början mars uppdraget till kommuner i Sverige att iordningställa tillfälliga boenden med anledning av flyktingsituationen till följd av kriget i Ukraina. Kommunens uppdrag var att förbereda tillfälliga boendeplatser som kunde användas i väntan på att Migrationsverket kan ordna fram och slussa vidare till Migrationsverkets egna bostäder.

Nu meddelar Migrationsverket att de har ändrade förutsättningar och att de i huvudsak kommer att fokusera på tillfälliga boendeplaceringar i kommuner som ligger i närheten av Migrationsverkets kontor på olika platser i landet.

Falköpings kommun är därför inte aktuellt för tillfälliga boendeplaceringar i dagsläget. Migrationsverket är dock tydliga med att situationen kan komma förändras med kort varsel.

Kommunens samordningsuppdrag för tillfälliga boenden är alltså satt på paus tills vidare, men beredskapsarbetet för flyktingmottagande fortsätter. De flyktingar som egenbosätter sig i Falköping ska få stöd ett gott stöd och lotsas till skolgång, arbetsmarknad och övrig samhällsorientering.

Om krisberedskap i Falköpings kommun

Informationspåverkan

Det finns just nu en ökad risk för cyberattacker och informationspåverkan för alla kommuner i Sverige. Falköpings kommun arbetar för att ytterligare stärka vår organisation för eventuell påverkan.

Rensning av skyddsrum

Kommunen har fått i uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att göra en översyn av kommunala skyddsrum. Det finns inget uppdrag från MSB att skyddsrummen ska tömmas och rensas. Det finns heller inget som visar en ökad hotbild mot Sverige och behov av skyddsrum ur skyddsperspektiv framöver.

Beslut om rensning av de kommunala skyddsrummen är utifrån en del i en åtgärdsplan efter en större besiktning från 2020. Vid besiktningen blev det tydligt att många skyddsrum blivit ett alternativ till soprum eller förvaring av gamla möbler. Lagen säger att skyddsrum ska kunna användas på andra sätt i fredstid men att det ska vara möjligt att tömma dem inom 48 timmar. Fastighetsavdelningen ansvarar för det löpande arbetet i åtgärdsplanen.

Hur du som privatperson kan hjälpa till

Det många som hör av sig till kommunen och vill hjälpa till på olika sätt. Här är några sätt du kan engagera dig.

Vill du engagera dig som frivillig?

Att engagera sig i en frivilligorganisation lokalt eller nationellt är alltid ett bra sätt att finna vägar att hjälpa till. 

I Falköpings kommun arbetar verksamheten Agera Mera med samordna och förmedla uppdrag som du kan göra som frivillig i Falköping. I detta fallet kan de handla om att vara en lots för nyanlända i Falköping för att kunna ta del av vårt samhälle men också språkkunskaper för tolkuppdrag.

Anmäl dig som volontär hos Agera Mera

Exempel på andra organisationer där du kan engagera dig i Falköping är Svenska kyrkan, Röda korset och Rädda barnen.

Vill du skänka pengar eller saker?

Kommunen samordnar inga hjälpsändningar utan detta sker via ideella organisationer. Det finns många hjälporganisationer som arbetar med att samla in pengar, kläder, läkemedel och andra förnödenheter. Några exempel på organisationer är Rädda barnen, Röda korset, Sverige för UNHCR och Läkare utan gränser.

Genom att ge till en organisation som har märkningen Tryggt givande försäkrar du dig om att den organisation du ger gåvan till förvaltar den på bästa sätt. På www.givasverige.se Länk till annan webbplats. hittar du lista över organisationer som är anslutna.

Har du boende att låna ut?

Det är Migrationsverket som samordnar flyktingmottagandet i Sverige. Falköpings kommun har anmält ett antal kommunala boendealternativ till Migrationsverket som vi kan erbjuda i flyktingar. För närvarande har vi inte behov av fler bostäder men situationen kan komma att förändras. Om det blir aktuellt med boende via företag eller privatpersoner, så kommer vi gå ut med en allmän vädjan om detta och hur du i så fall går till väga för rapportera in ditt boende. Stort tack för ditt engagemang!

Vill du redan nu rapportera in om ett möjligt boende kan du ta kontakt med utvecklingsledare Per Larsson.
E-post: per.a.larsson@falkoping.se
Telefon: 0515-88 50 75

Din egen beredskap

Det är viktigt att du som kan förbereder dig för olika typer av samhällskriser. Det innebär att du själv behöver ordna vatten, värme och något att äta. Det är också viktigt att du kan kommunicera med andra och ta del av viktig information från kommunen, myndigheter och media.

Om krisberedskap i Falköpings kommun Länk till annan webbplats.

Emergency information in other languages

Informationspåverkan och IT-säkerhet

Källkritik

I kriser och vid särskilda händelser sprids information mycket fort. Det är viktigt att du är källkritisk till det du läser och hör och själv avstår från att sprida information som du inte säkert vet stämmer.

Informationssäkerhet

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har samlat information om hur du som privatperson kan öka din medvetenhet kring informationssäkerhet och stärka din egen digitala säkerhet Länk till annan webbplats.

Stöd vid oro

Situationen i omvärlden väcker tankar och funderingar som kan skapa oro hos både vuxna och barn. Om du eller någon i din närhet känner oro så finns det stöd och råd för att hantera och möta det.

Information