20 januari 2022
Kommun & politik

Falköpings kommun lyfts fram som ett gott exempel av Livsmedelverket

För andra gången har Livsmedelsverket kartlagt Sveriges kommunala måltidsverksamheter. Där listas Falköpings kommun som en av de kommuner med ett helhetsperspektiv på måltidernas miljöpåverkan och mätbara mål för måltidens klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn.

I en rapport från Livsmedelsverket framgår det att trots att det saknas nationella klimatmål för den svenska livsmedelskonsumtionen har var tredje kommun gått före och infört egna klimatmål för maten som serveras i förskolan, skolan och äldreomsorgen. Falköpings kommun är en av dessa kommuner som satt ambitiösa mål och med en plan för att nå dem.

Vi har överträffat målet på 1,7 kilo koldioxidekvivalenter per inköpta livsmedel och vi har nått så lågt som 1,5 kilo genom att ändra på våra menyer, servera enbart svensk kött och mera fisk och grönt på tallriken. Dessutom är den klimatsmarta maten bra för hälsan, berättar Christin Hallner, biträdande kostchef på Falköpings kommun.

Del av den nya klimatstrategin

I juni 2021 antogs Falköpings kommuns nya klimatstrategi för 2021-2030. I den nya strategin beskrivs fyra fokusområden där nummer 2 är "Klimatsmart och hälsosam mat". I strategin beskrivs hur Falköpings kommun ska uppnå klimatmålen genom att

  • minska matsvinnet,
  • främja hållbart lantbruk,
  • minska miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel.