13 januari 2022
Kommun & politik

Stor smittspridning och hög sjukfrånvaro

Det är ett ansträngt läge i kommunen på grund av hög sjukfrånvaro hos vår personal. Smittspridningen av covid-19, säsongsinfluensa och förkylningar är rekordstor i Falköping och hela landet.

sjuk kvinna

Falköpings kommun vidtar flera åtgärder enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen och vädjar till alla:

  • Hålla avstånd till andra, mycket viktigt!
  • Arbeta hemifrån om du har ett arbete som tillåter det
  • Undvika kollektivtrafik
  • Begränsa antalet nära kontakter inomhus
  • Stanna hemma vid minsta symtom
  • Vaccinera dig om du kan
  • Tvätta händerna


Vi behöver hjälpas åt att hålla nere smittspridningen och du kan göra skillnad!