25 november 2021
Kommun & politik

Kommunfullmäktiges möte den 29 november

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 29 november i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan

Obeservera tid och plats!

Måndag 29 november 2021 klockan 17.00
Kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset Falköping

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden

  • Policy för arbetsmiljö och hälsa
  • Detaljplan för del av Tåstorp 7:7 (Lilla Sikagården)
  • Markanvisningsavtal med Senäte Fastigheter AB för Trym 15 m.fl.
  • Fortsatt utredning om ny politisk organisation för mandatperioden
    2023–2026
  • Redovisning av kommunalt partistöd för år 2020 och utbetalning för år 2022
  • Ändring av föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Se hela föredragningslistan Länk till annan webbplats.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och direktsänds via WebbTV Länk till annan webbplats. samt på Radio Falköping på 90,8 MHz.