24 november 2021
Kommun & politik

Inbjudan till samtal om klimat och klimatomställning

Falköpings kommun startar nu upp klimatdialogerna och vill bjuda in dig som är Falköpingsbo till samtal om om klimat och klimatomställning. En fråga som påverkar oss alla, i städerna, på landsbygden, i Sverige och världen.

klimatillustraion

Syftet med samtalen är att inspirera och fånga upp invånares kreativitet för att hitta fler vägar och perspektiv för att möta klimatomställningen. Det är en plats för dig som vill lära dig mer, där du kan dela med dig av vad du tycker och träffa andra som både håller med dig, eller kanske inte och där ingen åsikt är fel.

Deltagarna kommer vara invånare från hela kommunen, representanter för olika föreningar, från kommunens verksamheter och förtroendevalda politiker. Du är välkommen oavsett hur intresserad du är av klimatfrågan, det finns inga krav på förkunskap.

Så varmt välkommen att anmäla dig för samtal om klimat och klimatomställning.

Samtalsmöten om klimatet

Första samtalsmötet

Första samtalsmötet 9 november träffades vi för att diskutera klimatomställningen. Vi pratade om vilka förändringar i våra liv som är lätta respektive svåra att ändra på för klimatets skull, och vilka som är önskvärda och vilka som inte är det.

Det som kom upp på mötet kommer användas i arbetet med kommunens klimatstrategi och kommer att hjälpa kommunens anställda i prioriteringar och insatser. Det kommer också att användas som underlag för att ta fram de klimatavtal som du som deltagare kommer få möjlighet att forma under andra samtalet den 30 november.

Andra samtalsmötet

Tisdag 30 november klockan 18.00-20.00
Ållebergsgymnasiets entréhall

Tisdag 30 november ses vi igen och denna gång ska vi bli än mer konkreta och praktiska. Diskussionerna fortsätter där första mötet slutade, och fokuserar mer på vad vi kan göra tillsammans. Slutresultatet av samtalen kommer bli klimatavtal, som skapas av deltagarna, och som deltagare frivilligt kan skriva under. Avtalen kommer också att publiceras på Falköpings kommuns hemsida.

Du är varmt välkommen oavsett om du deltog vid första mötet eller inte!

Anmälan

Bakgrund

Uppdraget att genomföra en medborgardialog/samtalsmöten om klimatomställningen kommer från kommunfullmäktige, som i juni 2021 antog en ny klimatstrategi, där detta är en av flera insatser.

Syftet från styrande politik är att ha ett dialogarbete med kommunens invånare som hjälper fler att agera mot en grön omställning. Uppdraget är i sin grund inte mer definierat, och vi som arbetar med att genomföra dialogerna har tagit fram själva syftet med dialogarbetet att inspirera och fånga upp kreativitet för att hitta fler vägar och perspektiv för att möta klimatomställningen.

Målgruppen är alla kommunens invånare, med särskilt fokus på just ungdomar. Därför vill vi göra detta arbete mot gymnasieskolan för att söka upp elever och rekrytera till dialogsamtalet. Målet med samtalsmöten är att få hela kommunen representerad, att olika åsikter om klimatomställningen får mötas och alla kommer lära sig mer om vad själva klimatomställningen innebär i praktiken.