11 november 2021
Kommun & politik

Dryport Skaraborg nominerat av EU som ett framgångsrikt och hållbart initiativ

Nomineringen sker inom ramen för Regiostars Awards, som uppmärksammar regionala EU-projekt inom olika kategorier. Dryport Skaraborg har nominerats av EU i kategorin ”Ett grönt Europa” som ett exempel på hur ett öppet samarbete mellan myndigheter, akademi och näringsliv kan gynna regional utveckling.

Dryport Skaraborg

Dryport Skaraborg på Marjarp

Logistikcentret Dryport Skaraborg har haft en snabb tillväxt under de drygt tio år den funnits. Idag omfattar den ett 30-tal aktörer som använder centret som nav för sin logistikhantering.

En del av Göteborgs hamn

Dryport Skaraborg utgör i praktiken en integrerad del av Göteborgs Hamn med flera transporter med tåg till och från hamnen varje dag. Den används av bland andra Jula, Volvo, Arla, IKEA, Mio och Stora Enso.

I Dryport hanteras över 1,5 miljon ton gods årligen. Där sker även tullhantering och service av järnvägsvagnar. Varje tågset till och från Dryport Skaraborg ersätter 40 lastbilar, vilket minskar både trängseln på vägarna i och runt Göteborg och klimatpåverkan. Idag handlar det om minst 12 000 ton minskade CO2-utsläpp.

EU-utmärkelsen är en viktig markering, säger Leif Bigsten, tidigare utvecklingschef på Falköpings Kommun och ansvarig för Dryport-projektet. Den visar att konceptet Dryport håller och att inblandade parter från både näringsliv, akademi och inte minst Västra Götalandsregionen har lyckats att samverka effektivt i utvecklingen av torrhamnen. Den har bidragit till flera hundra nya arbetstillfällen i regionen och minskad trängsel på vägarna. Det är också en framgång som inspirerat skapandet av andra Dryports i Europa, vilket också bidragit till nomineringen.

Nav för regional utveckling

Dryport Skaraborg har visat att godstrafik även över korta avstånd är ekonomiskt lönsamt för aktörerna och att järnvägen drar till sig både nya idéer och aktörer. Inte minst små- och medelstora företag kan hitta lönsamma och grönare transportalternativ genom att samverka i en Dryport. Det gör att Dryport Skaraborg inte bara är en godsterminal i Sverige, utan också ett nav för regional utveckling.

Västra Götalandsregionen (VGR) har sen 2016 antagit en godstransportstrategi där syftet är att fortsätta utveckla Västra Götaland som högklassig och hållbar transport- och logistikregion, nationellt och internationellt. Godstransportstrategin för Västra Götaland ska fungera som ett verktyg för att utveckla en medveten position som logistikregion.

En hållbar satsning

För VGR var detta en möjlighet för regionen att utveckla konceptet med godstågspendeln genom att vara med och satsa på smarta inlandsterminaler som var anslutna till hamnar via järnväg eller vattenvägar så lasten kan transporteras till inlandshamnarna och därmed bidra till att minska koldioxidutsläpp, föroreningar och trängsel i enlighet med regionens ambitioner.

Det regionala samarbetet kring projektet har varit väsentligt och skapat långsiktiga och värdefulla samarbetsytor. Ulf Eriksson (C) var tidigare kommunordförande i Falköping kommun och förste vice ordförande i regionutvecklingsnämnden när Dryport Skaraborg växte fram.

Projektet har skapat ett starkt regionalt samarbete mellan olika avgörande offentliga och privata aktörer mycket tack vare det nyskapande och EU-finansierade DRYPORT-projektet. Denna grund för samarbete har genom åren visat sig vara avgörande för logistikcentrumets framgång säger Ulf Eriksson (C), 1:e Ersättare regionfullmäktige Västra Götalandsregionen.