13 oktober 2021
Kommun & politik

Tänk säkert - tänk efter innan du klickar

Varför sprider vi information på internet som vi aldrig skulle sprida i verkligheten? Det är lätt hänt att värdefull information hamnar i fel händer och konsekvenserna kan bli allvarliga. Genom några enkla åtgärder kan du göra smarta saker säkra.

Vad har du för värdefull information?

Finns det några risker med hur du hanterar den? Personnummer, lösenord, kortuppgifter, passnummer, fotografier, kvitton, avtal och affärsinformation är exempel på viktig information vare sig den är din eller din familjs information.

Ett sätt att skydda sig är att förstå de vanligaste tekniska funktionerna du kan stöta på i din vardag. Då minskar risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod som kan leda till att din värdefull information försvinner.

Vad kan hända och vad kan du göra?

Idag är så kallade smarta enheter såsom robotdammsugare och smarta högtalare vanliga i hemmet. Dessa enheter kan innehålla säkerhetsbrister som kan utnyttjas på olika sätt för att få tillgång till värdefull information såsom lösenord eller kortuppgifter eller för att få tillgång till extra datorkraft.

Genom att klicka på okända länkar kan bedragare komma över dina lösenord och på så vis använda din identitet på nätet. Eller så kan någon få tag i dina kortuppgifter och tömma ditt konto efter att du klickat på en för dig okänd länk. Det kan även hända att internetanslutningen slutar att fungera, att datorn drabbas av virus eller att den till och med går sönder.

Uppdatera och skydda dator och smarta enheter med starka lösenord. Kolla upp webbsidor och appar innan du anger dina kortuppgifter. Och var försiktigt med vilka länkar du trycker på. Fundera också på hur du lagrar information och vilka uppgifter du behöver ha tillgång till när strömmen går.

Du kan även bli uppringd eller få e-post av någon du tror jobbar för en myndighet och som ber om värdefull information. Ge aldrig ut information till någon som kontaktar dig. Starka lösenord och andra tekniska åtgärder räcker inte om du inte har ett säkert beteende.

Kampanjen Tänk säkert

I oktober arrangeras varje år EU:s informationssäkerhetsmånad. I Sverige anordnar MSB och polisen kampanjen"Tänk säkert". Syftet med kampanjen är att öka medvetenheten om informations- och cybersäkerhetsfrågor.

Logotyper för kampanjen Tänk säkert, Polisen och MSB

Checklistor

Säkra dina lösenord

 • Lämna aldrig ut dina lösenord.
 • Använd unika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster.
 • Använd långa lösenord, gärna en lösenordsfras som är lätt att minnas.
 • Använd lösenordshanterare.
 • Aktivera flerfaktorinloggning där det går.

Fler tips från MSB på hur du säkrar dina lösenord Länk till annan webbplats.Fler  Länk till annan webbplats.

Skydda dig mot nätfiske och skadlig kod

Genom att känna igen några av angriparens vanligaste sätt för att luras minskar du risken att drabbas av nätfiske och skadlig kod.

 • Granska mejlet noga innan du öppnar en bifogad fil eller klickar på en länk. Är meddelandet förväntat? Brukar avsändaren uttrycka sig på det här sättet?
 • Var vaksam och klicka inte om meddelandet innehåller uppmaningar att till exempel:
  • Lämna ifrån dig kort- eller kontonummer eller lösenord.
  • Ber dig ladda ner bilagor eller programvara.
  • Uppmanar dig att agera snabbt.
 • Om du fattar misstankar bör du verifiera avsändaren via andra kanaler än de som anges i utskicket eller avstå från att öppna/klicka. Om du är anställd i en organisation ska du kontakta din it-funktion.

Fler tips från MSB om hur du skyddar dig mot nätfiske och skadlig kod Länk till annan webbplats.

Säkra din e-legitimation

E-legitimation är en elektronisk id-handling som är jämförbar med ditt pass eller ID-kort. Med ett starkt säkerhetstänk är du därför det bästa försvaret mot bedragare som kan vara ute efter att lura dig på pengar och personlig information.

 • Lämna aldrig ut din e-legitimation eller koder från bankdosan till någon annan som oväntat kontaktar dig
 • Låt aldrig någon annan logga in med din e-legitimation åt dig.
 • Be att få ringa upp eller lägg på luren om du blir osäker på någon som kontaktar dig. Detta gäller även om personen säger sig vara en släkting, från banken, ett företag eller en myndighet.
 • Logga aldrig in med din e-legitimation på uppmaning av någon annan.
 • Läs alltid vad du signerar i applikationen eller på nätet innan du skriver under. Är du osäker kan du välja att avbryta.
 • Lita inte på den som kontaktar dig bara för att den kan uppge personliga uppgifter om dig. Bedragare kan hitta information om dig på nätet för att lura dig.

Fler tips från MSB på hur du säkra din e-legitimation Länk till annan webbplats.

Säkerhetskopiera

På samma sätt som du har en extranyckel till dörren eller ett reservdäck till bilen är det viktigt att ha en kopia på din dator om något skulle hända. Säkerhetskopia, eller backup, är därför ett viktigt verktyg.

 • Ha en säkerhetskopia i form av exempelvis USB-minne, extern hårddisk, databas eller molntjänst.
 • Säkerhetskopiera ofta och med jämna mellanrum. Har du endast en säkerhetskopia från några dagar tillbaka, riskerar du att även denna blivit smittad av eventuellt virus.
 • Testa din säkerhetskopia i förväg, så du vet hur du ska göra om du behöver återställa information.
 • Koppla ur din säkerhetskopia från din dator mellan kopieringarna. Annars kan även den utsättas för virus eller annan skadlig kod.

Fler tips från MSB på hur du säkerhetskopierar och säkrar din information Länk till annan webbplats.