8 oktober 2021
Kommun & politik

Inbjudan till samtal om klimat och klimatomställning

Falköpings kommun startar nu upp klimatdialogerna och vill bjuda in dig som är Falköpingsbo till samtal om om klimat och klimatomställning. En fråga som påverkar oss alla, i städerna, på landsbygden, i Sverige och världen.

klimatillustraion

Syftet med samtalen är att inspirera och fånga upp invånares kreativitet för att hitta fler vägar och perspektiv för att möta klimatomställningen. Det är en plats för dig som vill lära dig mer, där du kan dela med dig av vad du tycker och träffa andra som både håller med dig och inte.

Klimatdialog

Tisdag 9 november klockan 18.00-20.00
Ållebergsgymnasiets entréhall

Anmäl dig senast 5 november. Varmt välkommen!

Anmälan