11 september 2021
Kommun & politik

Kronprinsessparet i videosamtal med kommunstyrelsens ordförande

Fredag 10 september hade kronprinsessan Victoria och prins Daniel ett digitalt samtal med kommunstyrelsens ordförande Adam Johansson. Det blev ett samtal om bland annat hur Falköping klarat sig under pandemin och kommunens utveckling.

Adam Johansson och kronprinsessparet har ett videomöte om Covid-19 och läget i Falköping

Adam Johansson och kronprinsessparet har ett videomöte om Covid-19 och läget i Falköping.

Vad pratade ni om?

– Mycket handlade om att beskriva vår kommun och vad som är de största frågorna just nu. Kronprinsessparet frågade bland annat om aktuella frågor i kommunen, hur det har gått med Covid-19, hur det är med föreningslivet och besöksnäringen. Det känns som att vi hann täcka in många delar under den tiden vi hade, säger Adam Johansson.

Vad verkade kronprinsessparet mest nyfikna på?

– Näringslivet i stort och besöksnäringen stannade vi lite vid. Jag lyfte fram trandansen och Hornborgasjön där vi har en stor omsättning för just besöksnäringen. Kronprinsessparet var väl bekanta med området då de faktiskt vandrat leden mellan Varnhem och Hornborgasjön och beskrev det som oerhört vackert.

– Sedan vet jag att prins Daniel brinner mycket för föreningslivet och då fick jag en chans att berätta om ungdoms-SM i Orientering som vi håller här i Falköping nästa vecka.

Vad tycker du om initiativet med de här samtalen?

– Jag tycker att det är ett väldigt fint initiativ att man väljer att digitalt besöka alla
kommuner. Det är en styrka med hela kungafamiljen att det finns ett så stort engagemang.

Var det något särskilt som du ville lyfta i samtalet?

– Jag valde att lyfta fram vår personal som under pandemin gjort fantastiska insatser för att hålla kommunen i gång och på olika sätt serva våra medborgare, både i förskola, skola och i äldreomsorgen, som under flera perioder varit kraftigt ansträngda. Jag ville framföra den stoltheten jag känner för vår personal, säger Adam Johansson.

Avslutningsvis hälsade kronprinsessparet till kommunens anställda och alla medborgare i Falköping.