6 september 2021
Kommun & politik

Känner du dig trygg? Vi behöver veta vad du tycker!

Känner du dig trygg här i Falköping? För att kommunen och polisen ska kunna prioritera det du och andra medborgare tycker är viktigast för att känna trygghet, så behöver vi din hjälp. Svara på enkäten för att påverka polisens och kommunens prioriteringar och arbete kring trygghet kommande år.

Finns det någonstans i Falköpings kommun där du känner dig otrygg? Tycker du att polisen och kommunen ska arbeta mer med någon särskild trygghetsfråga?

Varje år gör polisen och kommunen tillsammans en enkät om den upplevda tryggheten i Falköping. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att prioritera det trygghetsskapande arbetet framåt. Stort tack!

Svara på enkätenlänk till annan webbplats