29 juni 2021
Kommun & politik

Ny klimatstrategi antagen i kommunfullmäktige

Igår under kommunfullmäktige antogs Falköpings kommuns nya klimatstrategi för 2021-2030 av en enad politisk församling. Den nya strategins målsättning är ett fossilfritt Falköping till 2030.

Drönarbild över Falköping med vy mot Mösseberg

I takt med att klimatförändringarna i världen tilltar, krävs allt större fokus på de utmaningar vi står inför. En av de mest brännande frågorna är hur vi kan ställa om till ett fossilfritt samhälle och stoppa utsläppen av växthusgaser.

Fyra fokusområden

I den nya klimatstrategin diskuteras en mängd olika områden och förhållningssätt som alla bidrar till ett mer klimatsmart samhälle. Några av dessa är minskat matsvinn, främjande av ett hållbart lantbruk, klimatsmarta bostäder och effektiva godstransporter.

Dessa faller alla under fyra fokusområden som kommunen ska jobba med. De fyra fokusområden som klimatstrategin pekar ut är:

  1. Hållbara transporter
  2. Klimatsmart och hälsosam mat
  3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  4. Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler

Bättre för alla

En omställning till en klimatneutral kommun där hållbarhet är i fokus är inte bara bra för naturen, det har även sociala och ekonomiska fördelar som ökad konkurrenskraft, sysselsättning, näringslivsutveckling och förbättrad hälsa.

Genom att ta ansvar för vår miljö och vårt klimat bidrar vi till att skapa en god livskvalitet för alla, både idag och för framtiden.