18 juni 2021
Kommun & politik

Dubbla priser till Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening

Det var glada miner på Åsle Tå när Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening fick både kommunens kulturstipendium och pris för hållbar utveckling.

Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening tar emot pris

Glada vinnare av dubbla priser. Bakre raden: Håkan Uddenstig, Gitt Blomqvist, Leif Johansson, Lena Modig, Anders Modig. Främre raden: Kurt Ossiansson, Stina Eriksson.

Kommunens Kulturstipendie

Lena och Anders Modig från Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening fick i år kommunens kulturstipendium för deras driv och energi de lagt på att utveckla Åsle Tå som besöksmål. De har engagerat sig ideellt i föreningen för att försöka locka fler att intressera sig för Åsle Tå och hjälpa till med underhåll av byn.

Göran Gynnemo delar ut kommunens kulturstipendie 2020

Stipendiet delades ut av Göran Gynnemo som är ordförande i Kultur- & fritidsnämnden.

Motiveringen för kulturstipendiet

Lena och Anders Modig har med själ och hjärta engagerat sig i att
bevara och marknadsföra Åsle Tå. Sedan flytten från Göteborg till
Åsle har paret engagerat sig ideellt i Åsle-Mularp-Tiarps Hembygdsförening och deras förmågor i att leda och entusiasmera människorhar gjort att engagemanget för Åsle Tå har ökat väsentligt i bygden.

Tack vare parets driv och energi och med hjälp av bidrag från olika
kulturinstitutioner har stugorna en efter en renoverats av
professionella hantverkare tillsammans med ideellt arbetande
medlemmar i hembygdsföreningen. De har även startat en grupp
där daglediga arbetar med underhåll av Åsle Tå.

Lena och Anders arbetar på flera sätt för att utveckla Åsle Tå som
besöksmål. De är involverade i programverksamheten i samarbete
med caféet, håller i trådarna vid arrangemang såsom ”Tådagen” och
”Konstnatten”, agerar guide för besökare och har även ett djupt
engagemang i att forska om de människor som bott och verkat på
Tån.

Lena och Anders Modig är värdiga mottagare av Falköpings
kommuns kulturstipendium på 10 000 kronor.

Pris för hållbar utveckling

För att skapa ett hållbart samhälla krävs aktörer som kan tänka långsiktigt och använda resurser på ett genomtänkt vis. Det har Åsle-Mularp-Tiarp hembygdsförening gett bevis på och belönas därför med kommunens pris för hållbar utveckling.

Kommunalråd Karola Svensson delar ut pris för hållbar utveckling

Kommunalråd Karola Svensson delar ut pris för hållbar utveckling.

Motiveringen för priset för hållbar utveckling

Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling syftar till att uppmärksamma och hylla goda exempel och förebilder som på olika sätt bidrar till ett mer hållbart Falköping.

För att skapa ett hållbart samhälle krävs delaktighet och aktivt arbete från olika aktörer. Hållbar utveckling handlar om att skapa goda livsvillkor för alla i samklang med kommunens vision om Det goda livet. I ett hållbart samhälle använder vi våra resurser utan att gå utanför planetens ekologiska gränser.

Socknarna Mularp, Tiarp och Åsle ligger centralt på Falbygden och området har en rik historia och en storslagen natur. Den lokala hembygdsföreningen, Åsle-Mularp-Tiarp hembygdsförening, är snart hundra år och driver en stor verksamhet.

Hembygdsföreningen bildades för att bevara det nu riksbekanta Åsle Tå.
Föreningen äger, driver och vårdar Åsle Tå med många äldre kulturbyggnader, en innehållsrik samling kulturföremål och en stor serveringsbyggnad.

Föreningen driver en hållbar verksamhet. Stora delar av befolkningen och inte minst ungdomar involveras. Bygdens företag anlitas. Varje människa som vill vara med är välkommen. Verksamheten är organiserad i olika arbetsgrupper.

Hembygdsföreningen arrangerar välbesökta arrangemang när det är möjligt. Pandemiperioden har trots svårigheter klarats av.

Föreningen äger en fin och ändamålsenlig servering med stort kök. Detta hyrs ut till ett lokalt företag som kan bedriva näringslivsverksamhet och därmed skapa arbetstillfällen.

Det bästa sättet att bevara områdets gemensamma rikedomar är att använda och bruka dessa på ett hållbart sätt – det gör Åsle-Mularp-Tiarp
hembygdsförening.

Lite annorlunda prisutdelning i år

Vanligtvis brukar kommunens priser för goda insatser inom folkhälsa, föreningsledning, idrott, kultur och hållbar utveckling, delats ut på nationaldagen inför en stor publik på amfiteatern i Plantis.

Med anledning av pandemin blev folkfesten i Plantis inställd i år. Därför har årets prisutdelningar fått en annan utformning och skett vid olika tillfällen.