15 juni 2021
Kommun & politik

Pris till Rädda barnens läxhjälpsverksamhet

Under många år har Rädda barnen jobbat för att ge barn och unga en bra start i livet genom att stötta dem som behöver hjälp med sina studier. Därför har de nu fått ta emot kommunens Folkhälsopris 2020.

Rädda barnens läxhjälpsverksamhet

Glada pristagare på Åsle Tå! Från vänster: Vanja Wilhelmsson, Monica Palmér, Ullacarin Gustavsson, Ewa Hante, Birgitta Karlsson, Annika Kristensson-Löfgren, Birgitta Ullemark, Ulf Andersson, Suhra Ferhatovic, Kurt Bjureklev, Elisabeth Stensby-Blohm, Stina Linnarsson, Gunnel Molin, Kerstin Lindgren, Anna Svarén, Haddon Östman, Anne-Marie Bjureklev

Folkhälsopriset

Falköpings kommun uppmärksammar varje år goda prestationer eller insatser inom folkhälsa. Priset på 10 000 kronor gick i år till Rädda barnens läxhjälpsverksamhet och delades ut av kommunalråd Karola Svensson.

Ceremonier vid olika tillfällen

Vanligtvis brukar kommunens priser för goda insatser inom folkhälsa, föreningsledning, idrott, kultur och hållbar utveckling, delats ut på nationaldagen inför en stor publik på amfiteatern i Plantis.

I år blev folkfesten i Plantis inställd på grund av pandemin. Med tanke på restriktionerna har årets prisutdelningar därför fått en annan utformning och sker vid olika tillfällen.

Karola Svensson överräcker Folkhälsopriset till Birgitta Ullemark på Rädda barnen

Karola Svensson överräcker Folkhälsopriset till Birgitta Ullemark på Rädda barnen

Motiveringen

Rädda barnens läxhjälpsverksamhet har under flera år jobbat med stort engagemang för att stötta elever på Åttagårdskolan som vill ha läxhjälp.

Medlemmarna har bidragit med sina kunskaper och sin livserfarenhet på ett glädjefullt sätt. Eleverna har sett fram emot deras besök och gjort stora framsteg i sina studier.

En god relation till skolan och möjlighet att tillgodogöra sig sina studier är en central del i en god folkhälsa och ett socialt hållbart Falköping. En god relation till skolan och till trygga vuxna är också en viktig pusselbit i att ge barn och unga en tro på sig själva och på framtiden.

Våra barn och unga är det viktigaste vi har, både här och nu och för att de är vår framtid.

Läxhjälpen har också genom sina återkommande träffar skapat inkludering och relationer över generationsgränser. Genom sitt viktiga arbete har Rädda barnens läxhjälpsverksamhet bidragit till att ge barn och unga en bra start i livet.

Rädda barnens läxhjälpsverksamhet är därför en mycket värdig mottagare av Falköpings kommuns folkhälsopris på 10 000 kr.