1 juni 2021
Kommun & politik

300 000 kronor till Mötesplats Floby

En ny pumptrackbana, nya maskiner till träningslokalen och bättre tillgång till beachvolleybollplanen. Tre delmål som ska betalas med hjälp av de 300 000 kronor som kommunen har bestämt ska gå till projektet.

Mötesplats Floby

Kommunstyrelsen har beslutat att de ska ge 300 000 kronor i kommunstrategiska bidrag till Mötesplats Floby. Pengarna är ursprungligen en del av ett statsbidrag som kommunen får och som nämnderna i kommunen kan söka till olika projekt.

Hit går pengarna

Ett av förslagen till hur man kan utveckla Flobyskolans utemiljöer som eleverna på skolan röstat fram och själva gjort skissen till, är en cykelbana. Banan ska gå runt den skatepark som redan finns i skolans utemiljö. Projektet har även rekryterat lokala företag att hjälpa till att göra färdigt cykelbanan som är planerad att färdigställas under sommaren.

En annan del projektet satsar på är att rusta upp skolans träningslokal med nya maskiner. I förlängningen är tanken att även allmänheten ska kunna nyttja lokalerna. Den sista biten i finansieringen kommer att gå till att dra om stängslet vid Flobybadet för att göra beachvolleybollplanen tillgänglig för allmänheten utanför badets öppettider.

Nyfiken på projektet?

Du kan gå in och läsa mer om Mötesplats Floby på vår projektsida som du hittar längst ner på sidan. Om du vill engagera dig och se allt som görs kan du även följa projektet på Facebook.