10 maj 2021
Kommun & politik

Årsredovisning för 2020

Nu kan du läsa om hur det gick för Falköpings kommun under 2020 i årsredovisningen som beslutades om under förra kommunfullmäktigemötet.

År 2020 var ett mycket speciellt år. Hela kommunens organisation påverkades av pandemin Covid-19 och detta syns också i kommunens årsredovisning.

I årsredovisningen kan du få en detaljerad bild av vad Falköpings kommuns intäkter har använts till och hur verksamheterna har arbetat för att uppnå de övergripande målen som kommunfullmäktige beslutat.

Kortversion i filmformat

Om du vill ha en mer kortfattad version bad vi vår ordförande för kommunstyrelsen, Adam Johansson, och vår ekonomichef, Magnus Fleischer, att sammanfatta året så som de sett det.

Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Magnus Fleischer, ekonomichef