10 mars 2021
Kommun & politik

Falköpings kommun byter inkassobolag och uppdaterar rutinerna för förfallna fakturor

Obetalda förfallna fakturor från Falköpings kommun kommer, efter att en påminnelse har skickats ut, lämnas över till kommunens inkassobolag Svea Ekonomi AB för vidare hantering.

Inkassobolaget skickar ett inkassokrav och hantera därefter vidare åtgärder om fakturan inte betalas trots inkassokravet.

Lagstadgade avgifter och dröjsmålsränta kommer att läggas fakturor som inte betalas i tid.

Har du frågor om fakturans innehåll kontaktar du handläggare på respektive förvaltning enligt kontaktuppgifter på fakturan.

Har du frågor om betaltid kontaktar du ekonomiavdelningen via kommunens växel.