24 februari 2021
Kommun & politik

Västra Götalandsregionen undersöker hur befolkningen mår

I årets folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor?, undersöker Västra Götalandsregionen tillsammans med Folkhälsomyndigheten skillnader i hälsa och livsvillkor.

Cirka 24 000 slumpvis utvalda västragötalänningar har under februari fått undersökningen i brevlådan. I årets utskick ställs extra frågor om Covid-19 och dess påverkan på hälsan.

Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

I årets enkät ställs frågorna till ett extra urval av den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre för att se hur deras hälsa har sett ut under den pågående coronapandemin. Det handlar till exempel om ifall personerna har testat positivt för covid-19, undvikit att söka vård under coronapandemin eller fått inplanerade vårdbesök inställda.

Den nationella folkhälsoenkäten skickas sedan år 2004 ut regelbundet till befolkningen. Avsändare är Folkhälsomyndigheten tillsammans med flera av landets regioner. Datainsamlingen sker med hjälp av Statistiska centralbyrån och pågår fram till i mitten av maj. Resultaten från undersökningen presenteras under hösten 2021.