17 februari 2021
Kommun & politik

Kommunfullmäktiges möte den 22 februari

Kommunfullmäktige sammanträder måndag 22 februari i Pingstkyrkan. På mötet behandlas bland annat ärenden enligt föredragningslistan nedan

Observera plats!

Måndag 22 februari 2021 klockan 18.30
Pingstkyrkan, Falköping

På grund av Corona-pandemin så uppmanas den som önskar följa kommunfullmäktiges sammanträde att göra detta på distans genom direktsändningen på webb-TV (se webbadress nedan) samt Radio Falköping på 90,8 MHz.

Föredragningslista

På sammanträdet behandlas bland annat följande ärenden

  • Iordningställande av ny överlämningsbangård på Skaraborg Logistic Center
  • Antagande av arbetsmarknadsstrategi
  • Likvidation av Ekehagens Forntidsby AB
  • Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
  • Inrättande av kommunal enhet för Platåbergen

Se hela föredragningslistanlänk till annan webbplats

Mötet direktsänds på webb-tv

Sammanträdet direktsänds på Radio Falköping på 90,8 MHz och på WebbTVlänk till annan webbplats. Här finns även sändningar från tidigare fullmäktigemöten.