5 februari 2021
Kommun & politik

Rapport av ishallens miljö presenterad – kräver åtgärder på kort och lång sikt

Luften i ishallen i Falköping har under ett antal år upplevts som dålig av flera av idrottsutövare och även spelare från andra klubbar, och några upplever problem från luftvägarna när de tränar. I en ny utredning av Avonova visar att ishallen har problem med fukt, kyla och ventilation, vilket orsakar mögelpåväxt och dålig lukt. Rapporten visar att ett antal åtgärder behöver göras både på kort och långt sikt.

År 2009 genofördes undersökningar och mätningar som visade på mögelangrepp i ishallens tak och väggar och isoleringen i väggarna var blöt. Ett antal åtgärder genomfördes, plåttaket tätades, avfuktningsaggregat monterades, trägolvet vid spelarbåsen byttes ut och omklädningsrummen fick ny ventilation. Trots åtgärderna upplever flera av idrottsutövarna fortfarande att luften inte är bra. Kommunen beslutade därför i slutet av 2020 att anlita Avonova för en ny utredning av ishallens miljö.

Resultatet av utredningen

Utredningen visar fortfarande på problem med fukt och mögel i isoleringen i hela hallen, men mätningarna visar inte på mögelsprorer i luften eller på utrustning. Tak- och väggisoleringen är missfärgad av mikroorganismer, eftersom det bildas kondens när fuktig och varm utomhusluft möter ishallens kyliga luft. Fuktigt byggnadsmaterial frigör olika kemiska ämnen, vilket kan ge problem för de som har känsliga luftvägar eller har allergier.

Golven i omklädningsrummen är fuktskadade och avger dålig lukt. Plastmattan som ska tåla vassa skridskor släpper igenom överskottsvatten från städning till underliggande betonggolv, det gör att det blir vått under mattan, vilket orsakar dåligt lukt. Mätningar av temperaturen och luften i omklädningsrummen visar ett bra resultat.

Åtgärder på kort och lång sikt

Resultatet av Avonovas rapport pekar på ett antal åtgärder som behöver genomföras på kort och lång sikt. I det korta perspektivet behöver golven i omklädningsrummen åtgärdas med rätt ventilation och andra städmetoder, och i hallen behövs en översyn av avfuktningen och en höjning av temperaturen. På längre sikt krävs större åtgärder för att fuktsäkra skalskydd och uppvärmning i större skala.

Vi tycker det är bra att den här utredningen är på plats, det är information som vi inte hade när vi arbetade med investeringsbudgeten förra året, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Vi ska nu ge i uppdrag att ansvariga förvaltningar arbetar vidare med utredningen och att presentera förslag på åtgärder på lång sikt. Det blir sedan ett underlag för politiken när vi tittar på investeringsplanerna för de kommande åren.

Det blir samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen som nu alltså får i uppdrag att arbeta vidare med utredningen för att titta på vilka åtgärder som kan göras på kort och lång sikt.

Det är en kritisk rapport, så det här får ske skyndsamt och vi prioriterar detta, säger Maria Wallengren, chef för kultur- och fritidsförvaltningen. Vi kommer arbeta tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen för att kunna presentera åtgärder för politiken till sommaren. Under tiden tittar verksamheterna också på lösningar på kort sikt tillsammans med ishockeyföreningen.