21 december 2020
Kommun & politik

Skärpta restriktioner stänger fler verksamheter i kommunen

En kraftig ökning av antalet smittade i Falköping den senaste veckan och regeringens skärpta restriktioner från 24 december kräver ytterligare åtgärder i kommunens verksamheter. Kommunen arbetar på bred front i sina verksamheter med information, skärpta rutiner och åtgärder för att begränsa smittspridning.

Falköpings kommun följer myndigheternas riktlinjer och råd och har kontinuerlig dialog med Smittskydd Västra Götaland, både på verksamhetenivå och kommunledningsnivå. Det är viktigt att göra avvägningar och och anpassa vilka åtgärder som ska göras vid rätt tidpunkt.

Inför julhelgen skärpte regeringen restriktionerna och Falköpings kommun har nu beslutat om ytterligare ett antal åtgärder och inriktning för kommunens verksamheter.

 • Distansundervisning inom grundskolans år 7-9 (11-15 januari).
 • Gymnasieskolan fortsätter med distansundervisning tillsvidare.
 • Öppna förskolan är stängd.
 • Alla kommunens inomhusanläggningar är stängda.
 • Öppen ungdomsverksamheten som bedrivs på Vartofta-, Kinnarp-, Gudhem-, Stenstorp och Flobys fritidsgård samt Ungdomens hus kommer att vara stängt till vidare. Digital verksamhet för unga ska fortsätta som planerat.
 • Falbygdens museum är stängt.
 • Biblioteken har öppet för korsta besök. Falköpings bibliotek har öppet för avhämtning av böcker.
 • Café på Lärcenter och Collegium park stängda.
 • Biblioteket på Lärcenter är stängt.
 • Second handbutiken Bohaget stängt.
 • Alla medarbetare som kan ska arbeta hemifrån.
 • Fysiska möten ställs om möjligt om till digitala.
 • Externa möten och kontakter genomförs om möjligt digitalt.

Receptionen i Stadshuset har ordinarie öppettider och administrationen på varje förvaltning håller öppet klockan 10.00-12.00 för hantering av frågor såsom post och allmänna handlingar.

Kommunen har också gått ut med information till näringsidkarna i kommunen med uppmaningen att se över vilka fler åtgärder de kan göra i sina verksamheter för att bromsa smittspridning.