18 december 2020
Kommun & politik

Kraftig ökning av covid-19 i Falköping

Den senaste veckan har antalet smittade i covid-19 ökat kraftigt i Falköping. Från 131 till 211 stycken smittade på en vecka. Vilket betyder att Falköping nu ligger högst i Västra Götalands län när det gäller ökning av antalet fall per 10 000 invånare.

Kommunledningen i Falköpings kommun har under fredag 18 december haft möte med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen, om den kraftiga ökningen av antalet smittade i Falköping under den gångna veckan. Det krävs nu en skarpare påminnelse till alla i Falköping att följa de nationella rekommendationerna.

Alla invånare bär personligt ansvar för att skydda sig själv och andra mot spridningen av covid-19.

Kommunen förstärker informationsinsatser

Smittskyddsläkaren pekar på ett antal situationer i arbetslivet där risken för smitta är stor, såsom fysiska möten, raster och samåkning i bil. Falköpings kommun går därför ut med en skarpare uppmaning till sina medabetare att följa de nationella råden och titta på varje situation under sin arbetsdag och vardag, och göra viktiga val som kan vara avgörande för att bromsa smittspridningen. Uppmaningen är en viktig åtgärd för att skydda medarbetare och brukare i kommunens organisation.

Näringslivet informeras

Kommunledningen gör också en informationsinsats direkt till företagen i kommunen att de informerar och vidtar fler åtgärder för minska risken för smittspridningen i sin verksamheter.

Regeringen skärper restriktioner från 24 december

Under fredag eftermiddag 18 december kallade regeringen till pressträff där ytterligare restriktioner presenterades som gäller från 24 december.

Regeringen skärper restriktionerna inför julhelgenlänk till annan webbplats

Följ de nationella råden!

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta. Från och med 14 december är du skyldig att: 

  • Stanna hemma vid symtom
  • Begränsa nya nära kontakter
  • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel
  • Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  • Hålla en god handhygien
  • Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp