2 december 2020
Kommun & politik

Kommunens medarbetare uppskattas med generös julgåva

2020 blev året då vi vande oss vid att tänka om. Det julbord som vanligtvis avrundar året för många av kommunens medarbetare ersätts i år av en julgåva i form av en rekvisition, som kan lösas in hos handel och företag. På detta sätt vill Falköpings kommun visa sin uppskattning både för kommunens medarbetare och för näringslivet.

Karola, Pia, Ingvor och Adam

Från vänster: Karola Svensson, Pia Alhäll, Ingvor Bergman och Adam Johansson

Sammanlagt är det cirka 4200 anställda i kommunen och alla medarbetare, tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda får julgåvan för sitt fantastiska arbete under året,

Pandemin har haft stor påverkan på kommunens verksamheter under 2020. Alla medarbetare i kommunen har gjort stora insatser och det är avgörande för att kunna upprätthålla verksamheten och hantera effekterna av pandemin, säger Pia Alhäll, kommundirektör.

Rekvisitionen gäller vid ett köptillfälle, hos en och samma butik/företag. Köpet ska vara av gåvokaraktär (ej livsmedel/alkohol/mediciner). Alla näringsidkare väljer själva att ta emot denna rekvisition och den anställde behöver säkerställa att rekvisitionen tas emot innan köp. Beloppet på julgåvan är 1000 kronor för heltidsanställda och visstidsanställda. För timanställda varierar beloppet mellan 400, 700 eller 1000 kronor.

Alla partier är helt överens att det här känns som ett riktig bra sätt att visa uppskattning till alla våra duktiga medarbetare. Vi hoppas att alla medarbetare vill gynna det lokala. Det handlar om cirka 3,6 miljoner kronor, vilket är en injektion i det lokala näringslivet, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande.

Julgåvan presenteras av kommundirektör Pia Alhäll och kommunstyrelsens presidium Adam Johansson (M), Karola Svensson (C) och Ingvor Bergman (S).