24 november 2020
Kommun & politik

Beslut från Länstyrelsen i Västra Götaland - publikgräns på max 8 personer

Länstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Detta förbud gäller även sammankomster där deltagarna sitter med behörigt avstånd till varandra. Enda undantaget är begravningar. Beslutet gäller från och med den 24 november.

Länstyrelsen har fattat beslutet eftersom smittspridningen av Covid-19 är fortsatt hög i Västra Götaland. Beslutet innebär att det från och med den 24 november, är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta (8) deltagare. Beslutet gäller även sittade publik, vilket frångår regeringes beslut från 20 november, där sittande publik var ett undantag. Länstyrelsen har mandat att besluta om lokala regler. 

Länstyrelsen har fattat beslutet för begränsa den mycket allvarliga smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland. Beslutet togs efter avstämmning med länets smittskyddsläkare.

Undatag begravningar

Regeringen har beslutat om ett undantag för begravningar, som även gäller Västra Götaland. Det får samlas maximalt tjugo (20) deltagare vid begravningsgudstjänster, urnsättning och liknande. Undantaget är lika för alla, oavsett trosinriktning.