9 september 2020
Kommun & politik

Pris till Alphems arboretum

Föreningen Alphems arboretum har utsetts till en värdig mottagare av Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling 2019. På plats i Floby hyllades föreningen i förra veckan för sitt hållbara arbete och stora engagemang.

Stipendie till Alphem arboretum

Glada pristagare på Alphems arboretum! Från vänster Annika Hollsing, Gunvor Blixt, Ulrik Johansson, Kjell-Åke Larsson, Birgitta Eriksson, Lennart Torstensson (ordförande) och Lisbeth Rosén. Längst till höger Ida Kyrkander, chef för hållbar utveckling, och Karola Svensson, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran för enga­gemang och goda initiativ för hållbar utveckling i kommunen. Priset är på 10.000 kronor och kommunstyrelsens arbetsutskott har gett följande motivering.

Motivering

Alphems Arboretum är en mötesplats för social samvaro och med en ekologisk hållbar utveckling. En trädgård, ett turistmål och ett levande arboretum. Här finns cirka 200 olika sorters träd och buskar från olika delar av världen, som värnats i över 100 år.

Det här är en plats för själen. Hit kan människor komma och möta naturen. Här finns japanska trädgårdar och mycket annat att upptäcka med fanta­sins och lekfullhetens hjälp. Ett stort antal stenar har samlats i stenmurar och kobror, stövelknektar och svampar har skapats i stenmaterial.

Kopplingen till historien är betydelsefull. Ursprunget till dagens arboretum
är en enskild persons idoga arbete, lantbrevbäraren Frans Johan Gegerfeldt. Tillsammans med sin familj, fru och tio barn, skapade han detta arboretum. Gegerfeldt uttryckte själv att ”det här ska vara en plats att njuta på”.

Hembygdsföreningen köpte fastigheten 1956 vid en offentlig auktion. I dag
drivs Alphems Arboretum av en ideell förening med 400 medlemmar. Ett
välorganiserat arbete sker kontinuerligt och ett stort antal företag i bygden
stöder föreningen.

Alphems Arboretum fortsätter att bevaras och utvecklas för framtida generationer. Till exempel genom nyplantering av växter från Botaniska trädgården i Göteborg och privatpersoner. Föreningen Alphems Arboretum arbetar hållbart och bidrar till visionen om det goda livet.

Föreningen Alphems Arboretum är en mycket värdig mottagare av
Falköpings kommuns pris för hållbar utveckling på 10.000 kronor.

Nominera nya stipendiater/pristagare för år 2020!

Vet du redan nu vem som skulle kunna vara en värdig kandidat till 2020 års stipendier/priser? Välkommen att själv göra en ansökan eller lämna förslag på kandidater och en motivering. Klicka på respektive länk för att läsa mer om kriterierna och nominera din kandidat!

Kulturstipendium
Idrottsstipendium
Föreningsledarstipendium
Folkhälsopris
Pris för hållbar utveckling (företag och förening)