6 augusti 2020
Kommun & politik

Är du mellan 13 och 25 år och vill vara med och påverka i kommunen?

Politiker och de som jobbar i kommunen behöver hjälp av ungdomar i Falköping. För att kunna ta bra beslut behövs ungdomars perspektiv. Genom att gå med i UNIK har du chansen att påverka på riktigt!

Unga kommunutvecklare

UNIK i Falköping är en ungdomspanel som består av ungdomar med olika bakgrund och har olika sätt att engagera sig. Syftet är att få unga att engagera sig lokalt genom att inkludera fler. Det ska vara enkelt att vara med och i UNIK vill vi ha ett så representativt urval som möjligt så att fler unga ska komma till tals!

Alla röster är viktiga

Ofta är det bara de redan politiskt aktiva eller engagerade ungdomarna som blir tillfrågade eller deltar i dialoger som politiker har med unga. Den gruppen utgör bara 6 procent. Fler unga måste få möjlighet att göra sin röst hörd!

UNIK-panelen är influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska engagemangsgrupper bland unga. UNIK-metoden står Västerås stad Länk till annan webbplats. bakom i samarbete med flera forskare. UNIK togs fram med hjälp av stöd från MUCF Länk till annan webbplats..

Är du mellan 13 och 25 år? Gå med nu genom att anmäla dig på www.ungifalkoping.se/unik Länk till annan webbplats.!

Din verksamhet kan få hjälp

Är din verksamhet i behov av ett ungdomsperspektiv i någon särskild fråga eller för att utvecklas vidare? Ta kontakt med unga kommunutvecklare eller ungdomsstrategen så kan vi hjälpa er att arrangera en UNIK-aktivitet där ni får träffa ungdomar som vill diskutera era frågor.