14 mars 2023
Jobb & företagande

FöretagsAkuten återaktiveras

Vinterns inflation, ränteutveckling och världsläget kan göra vem som helst oroad. Såväl kommunens näringslivsavdelning som NyföretagarCentrum har den senaste tiden fått en del frågor från enskilda näringsidkare som berättar om en viss oro.

Situationen går inte att jämföra med hur läget var då pandemin drog igång i mars 2020, men den insats vi då gjorde för att hantera situationen på lokal nivå – med hjälp av NyföretagarCentrum Falköping ­– fungerade bra. Därför finns det en god anledning att återaktivera denna funktion nu.

NyföretagarCentrum erbjuder i normala fall rådgivning till nyföretagare. Men precis som under pandemin kommer rådgivarna på NyföretagarCentrum framöver alltså även att finnas till hands för etablerade företagare, som känner att man behöver någon utomstående att diskutera sin situation med. Som alltid är rådgivningarna gratis, konfidentiella och objektiva.

Varje rådgivning och företagare är unik. På NyföretagarCentrum är man van att lyssna, ge feedback och försöka se lösningar och helheter i varje enskild rådgivning. Ett gott råd som gäller generellt och alla är dock – att inte vänta för länge med att agera om man ser att det börjar luta åt fel håll.

Som företagare, ny eller sedan länge etablerad, är du alltså varmt välkommen att kontakta NyföretagarCentrum Falköping enligt nedan.

FöretagsAkuten finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Kontaktpersoner:

Conny Johansson, verksamhetsledare/rådgivare NyföretagarCentrum Falköping
0767–85 86 00, conny.johansson@nyforetagarcentrum.se

Jessica Johansson-Fröjd, rådgivare NyföretagarCentrum Falköping
0730 –89 83 61, jessica.j.frojd@nyforetagarcentrum.se