28 februari 2023
Jobb & företagande

Elkostnadsstöd till företag

Regeringen har skickat ut två förslag om elprisstöd på remiss, dels särskilt stöd till elintensiva företag och stöd till övriga företag, föreningar och organisationer. Efter remisstidens utgång med eventuella justeringar skickas stadsstödsansökan till EU- kommissionen för godkännande. Godkänns den gäller datumen nedan för elkostnadsstöd. Observera att stödet inte betalas ut automatiskt utan måste aktivt sökas av varje företag!

Elintensiva företag

16 februari beslutade Regeringen om ett elkostnadsstöd för elintensiva företag och Energimyndigheten har fått uppdraget att hantera stödet. Totalt är det 2,4 miljarder kronor som ska fördelas ut till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser under hösten och vintern 2022.

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning). De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktober–december 2022.
Ansökan om stödet är öppen från och med den 6 mars till 17 april.
Läs mer på: Energimyndighetens webbsida! Länk till annan webbplats.

Vad krävs för att jag skall få stödet?

Stödet baseras på ditt företags faktiska kostnader för inköpt el. Som mest kan ett företag eller en koncern få upp till 2 miljoner euro (cirka 20 miljoner kr). En förutsättning för att få stödet utbetalt är att det beräknas uppgå till minst 50 000 kr.

Företaget ska också ha genomfört eller planerat att genomföra åtgärder för att energieffektivisera under det kommande året.

All information om stödet finns samlat på sidan energimyndigheten.se/elkostnadsstod Länk till annan webbplats.. Där finns också ett beräkningsverktyg som du själva kan använda för att testa om du har rätt till elkostnadsstöd.

Generellt elkostnadsstöd

Övriga företag kan ansöka om utbetalning via skatteverket Länk till annan webbplats. från och med den 30 maj, pengarna betalas alltså inte ut automatiskt. I vårt elområde, elområde 3, är stödet 50 öre per kWh baserat på förbrukningen oktober 2021 till september 2022.

Har du frågor angående stödet eller vill ha hjälp rörande energieffektivisering kontakta: Energi- och klimatrådgivningen, Thomas Skagenborg telefon 0515-885119 eller via e- post thomas.skagenborg@falkoping.se