16 november 2022
Jobb & företagande

Nu sätter vi fokus på den lokala maten i Falköpings kommun

Nu är Leaderprojektet ”Lokal Matkultur Falbygden” igång. Syftet med projektet är att stötta runt 10 restauranger och kaféer med deras affärs- och ledarskapsutveckling, för att skapa hållbara, stabila och attraktiva arbetsgivare, öka antalet lokala livsmedel på menyerna och synliggöra den lokala matkulturen. Ambitionen är att Falköpings kommun ska blir mer kulinariskt attraktiv för boende och besökare.

År 2020 fick Näringslivsenheten på Falköpings kommun uppdraget av kommunledningen att samordna utvecklingen kring den lokala maten i Falköpings kommun. Med det som grund genomfördes en enkät bland caféer och restauranger i kommunen som påvisade att det finns ett intresse hos näringen att driva matfrågan vidare med hjälp av affärsutveckling och en ökad koppling till lokalproducerade livsmedel. En ansökan skickades in till Leader under 2021 och nu är ansökan beviljad av både Leader Östra Skaraborg och Jordbruksverket och projektet kan sätta i gång.

Projektet ska genomföras med hjälp av beprövade arbetssätt och metoder framarbetade av Lokalproducerat i Väst inom projektet Lokal Meny, som pågått sedan 2019. Detta för att skapa en långsiktig struktur för det fortsatta arbetet med företagen inom Falköpings kommun.

Ett av målen med projektet är att hjälpa företagen att ta fram en handlingsplan för långsiktig utveckling. Projektledare och konsulter kommer löpande att jobba med individuell rådgivning utifrån restaurangernas specifika behov och en strukturerad affärsutvecklingsinsats genomförs med hjälp av de verktyg som tagits fram i Lokal Meny.

Projektet handlar även om att öka mängden restaurangbesökare genom en ökad medvetenhet bland boende och besökare om den lokala matkulturen. Som en del i projektet kommer därmed företagen få hjälp med att ta fram en egen marknadsstrategi och marknadsplan.

- Att ta hjälp av Lokal Meny och deras beprövade metoder kändes självklart då vi inte vill uppfinna hjulet igen, säger Klara Börjesson-Ahlqvist, turistchef i Falköpings kommun. Det arbetssätt som används i projektet är tänkt att kunna användas av Näringslivsenheten i dessa frågor även efter projektet är slut.

Projektets målgrupp är restaurang och caféföretag i Falköpings kommun (både på landsbygden och inne i tätorten), där det finns en önskan och potential att utveckla verksamheten och öka utbudet av närproducerade livsmedel på menyn. Ett antal restauranger och kaféer är redan kontaktade. Bland annat Falbygdens Osteria och Wrågården.

Projektledare är Malin Andersson från Lokalproducerat i Väst. Hanna Nilsson är projektets Markandskoordinator och matkreatör utifrån sitt förtag Matlagerskan. Idé och upplägg bygger på Lokal Menys modeller. Lokal Meny drivs av Lokalproducerat i Väst med Malin som projektledare.

Arbetet kommer gå hand i hand med det nya platsvarumärkesarbetet som genomförs av Falköpings kommun.

Kontakt

Malin Andersson, projektledare Lokal Matkultur Falbygden
Telefon: 0724 - 02 56 06
E-post: malin@lpiv.se

Klara Börjesson Ahlqvist, Turistchef, Falköpings kommun
Telefon: 0515-88 70 51
E-post: klara.borjesson@falkoping.se