3 oktober 2022
Jobb & företagande

Ätradalsleden är invigd!

Fredagen den 30 september invigdes Sveriges femte nationella cykelled, Ätradalsleden, som går mellan Falköping och Falkenberg. Invigningen genomfördes av de berörda kommunerna Falköping, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga och Falkenberg, som tillsammans med Västkuststiftelsen och Turistrådet provcyklade mellan Månstad och Glasets hus i Limmared.

5 män som klipper ett blå/gult band.

Foto: Lisa Sihlberg

Leden är totalt 20 mil lång och ungefär hälften går på helt bilfri banvall. Arbetet med leden som officiellt blev godkänd som nationell cykelled i våras har nu nått ett nytt delmål med uppskyltning där tre av fyra etapper nu är klara med vägvisande skyltmaterial.

Att leden har blivit till är resultatet av ett långt och tålmodigt arbete från kommunernas sida, där Västkuststiftelsen fungerar som regional huvudman. Processen med att ha fått Trafikverkets godkännande av leden är ett fint exempel på samarbete mellan kommuner och oss som regional aktör. Det är väldigt glädjande att vi nu är i mål och kan bidra till cykelledsutvecklingen i Sverige med ytterligare en led, säger Olle Wängborg, projektledare på Västkuststiftelsen.

Ätradalsleden sträcker sig från Falköping i norr till Falkenberg i söder där den ansluter till
Kattegattleden som är Sveriges första nationella cykelled. Leden passerar ett flertal
naturreservat, bland annat Frälsegården, Baktrågen, Torpanäset, Korpebobergs
lövskogar och Fegens naturreservat och gynnar även besöksnäringen då den passerar ett
flertal caféer, restauranger och boenden.

www.atradalsleden.se Länk till annan webbplats.