1 juni 2022
Jobb & företagande

Glädjande resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen, det räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

diagram 

110 företag i Falköping av olika storlek och inom olika branscher har svarat på enkäten och betygsatt Falköpings kommun med det bästa resultatet sedan mätningen startade 2002.

I årets mätning förbättrar vi oss inom sju av femton områden, allra mest glädjande är betyget 4,11 i den sammanfattande bedömningen, vilken väger tungt i slutresultatet och hela 68 % av företagen tycker att företagsklimatet är bra, säger Magnus Sundén, näringslivschef.
Det är mycket glädjande att Falköping förbättrar sitt resultat även i årets mätning, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Falköpings kommun har nu det fjärde bästa företagsklimatet i Skaraborg och resultatet är ytterligare ett bevis på vår starka position som företagarkommun att etablera och driva företag.