11 februari 2022
Jobb & företagande

Falköping stora raketen när järnväg möter sjöfart

Falköpings tågpendel för godstransporter till Göteborgs hamn ökade med 27 procent och tillsammans med Nässjö och Karlstad, som ökade med 19 procent vardera, är de årets raketer!

Containrar lastas i Marjarp

- Vi är glada över att kommunens satsning på logistiketableringar i Falköping nu visar på tydliga resultat, säger kommunalrådet Adam Johansson (M) i kommentar efter att Göteborgs hamn omnämnt Falköping som en raketdestination.

- Intresset att transportera godset via järnväg är betydligt större nu än vad det var för bara några år sedan – alla vill ta tåget just nu. I grunden är det en konsekvens av den höga kapacitet som järnvägstransporter erbjuder och fortsatt ökande miljömedvetenhet hos transportköparna, säger Antti Laakso, Senior Logistics Development Manager på Göteborgs Hamn AB.

Intresset för transporter på järnvägen ökar när lastbilsbranschen brottas med ökade dieselpriser och den chaufförsbrist som blivit allt tydligare under pandemin.

- Vi gratulerar Falköping till den framsynta logistiksatsningen, säger Västra stambanegruppens uppdragsledare Thord Andersson. Vi ser samma utveckling och stora intresse för godstransporter via järnväg utmed hela stambanan och anslutande järnvägar. Men mitt i glädjen finns en stor oro för att infrastrukturministern Tomas Eneroth (S) inte får fram de pengar som nu är hög tid att få fram för att utveckla Sveriges nyckelstråk inom järnvägsnätet, fortsätter Andersson.

Trafikverkets förslag på nationella investeringar i infrastruktur för transporter är just nu ute på remiss. Trots att Västra stambanan, och särskilt etappen Göteborg-Alingsås, har pekats ut som betydande brist, finns inte ett nytt dubbelspår med i förslaget. Anledningen är att pengarna inte räcker till. Västra stambanan får stå tillbaka för satsningar på nya stambanor och investeringar i Norrland.

- Läget är allvarligt. Företag och kommuner gör stora investeringar i hållbara transporter, men får se ambitionerna stoppade för att statens budget inte rymmer små förbättringar till stor skillnad. Sverige har inte råd att säga nej till nytt dubbelspår Göteborgs-Alingsås, menar Thord Andersson

Kommunalrådet i Falköping är inne på samma spår.

- Det är mer än bråttom. Näringslivet har inte en planeringshorisont på mer än 3-5 år. Järnvägens kapacitet är helt avgörande om många företag ska lyckas i sitt hållbarhetsarbete. De har inte tid att vänta 30-50 år, konstaterar Adam Johansson och uppmanar Tomas Eneroth att prioritera om eller förhandla fram mer pengar.

Göteborgs hamn konstaterar att över 60 procent av containergodset tar numera tåget in eller ut ur hamnen på landsidan. Det är nivåer som få andra internationella storhamnar når upp till.

- Vi tror på fortsatt utveckling av godstrafiken på järnväg. Redan under nästa år förväntas godsmängderna överstiga 2021 års nivåer med råge. Det ger ett högt tryck från transportköparna, vilket gör att kapaciteten i det svenska järnvägsnätet behöver växa snabbare, säger Antti Laakso.

Västra stambanegruppen samlar 15 kommuner och två kommunalförbund utmed stambanan.