6 december 2021
Jobb & företagande

Enkät Ålleberg Center

Vi önskar ditt svar senast 26 januari!

1. Finns det intresse för ert företag att skapa en gemensam ”Ållebergs Center dag” som ett handelsevenemang? (Nivån på aktiviteten diskuterar vi i så fall på ett efterföljande möte).
1. Finns det intresse för ert företag att skapa en gemensam ”Ållebergs Center dag” som ett handelsevenemang? (Nivån på aktiviteten diskuterar vi i så fall på ett efterföljande möte).Om svaret är ja på ovanstående fråga, kan ditt företag närvara på en träff där vi diskuterar en eventuell gemensam "Ålleberg Center dag"?
Om svaret är ja på ovanstående fråga, kan ditt företag närvara på en träff där vi diskuterar en eventuell gemensam "Ålleberg Center dag"?