30 september 2021
Jobb & företagande

Ann-Charlotte Lilja - ny chef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen

Ann-Charlotte Lilja är ny förvaltningschef för kompetens- och arbetslivsförvaltningen. Hon började sin tjänst 27 september.

Ann-Charlotte har tidigare arbetat i Vårgårda kommun som socialchef. Falköping känner hon till utifrån arbetet med social hållbarhet och har tidigare hört mycket gott om att jobba i Falköpings kommun. Hon har även en anknytning till Falköping då hennes farföräldrar var från bygden och hon har släkt här.

- En trevlig stad och bygd som jag ser fram emot att lära känna än bättre.

Jobbet i Falköping sökte hon för att det verkade vara ett spännande uppdrag med både utmaningar och möjligheter, med områden som ligger henne varmt om hjärtat. Det är också delvis en ny roll mot vad hon har jobbat med tidigare.

- Jag känner mig väldigt välkommen till Falköping efter dessa första dagar och har fått en gedigen introduktion hittills. Men visst är det omtumlande att vara ny på jobbet. Nu i början tänker jag att jag kommer att lyssna av verksamheternas nuläge och sätta mig in i de processer och strukturer som råder och jobba i dessa, så till en början kommer det nog se ganska likt ut som tidigare.

Några utmaningar för framtiden är att genomföra kommunens arbetsmarknadsstrategi, som i stort innebär att få så många Falköpingsbor som möjligt att bli skattebetalare.

- Kommunen har en bred och spännande verksamhet, alla vi som jobbar i kommunen är med och gör skillnad för kommuninvånaren utifrån våra olika roller, ett viktigt uppdrag.