23 september 2021
Jobb & företagande

Bra resultat i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företagsupplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges kommuner.

ranking

Falköpings kommun placerar på 36 plats i årets ranking av Sveriges 290 kommuner, det är Falköpings näst bästa resultat sedan mätningen startade 2001.

Årets resultat är mycket glädjande, det gångna året skapat extra utmaningar på grund av pandemin Covid 19 och restriktionerna där kring, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Framförallt är det utvecklingen av den sammanfattande bedömningen och tjänstepersoner och kommunpolitikernas attityder till företagande. Resultatet är ytterligare ett bevis på Falköpings starka position som företagarkommun att etablera och driva företag.

Vi fortsätter den positiva utvecklingen av resultaten i undersökningen, säger Magnus Sundén, näringslivschef. Det är framförallt glädjande att den fortsatta goda utvecklingen inom områdena tjänstemännens attityder till företagande och information och dialog, det är områden vi arbetat med och fokuserat mycket på.