3 maj 2021
Jobb & företagande

Lokalhyresgäster i kommunägda fastigheter kan ansöka om hyresrabatt

Kommunen kan ge hyresrabatt till lokalhyresgäster i kommunägda fastigheter och som tillhör en utsatt bransch med anledning av coronapandemin. Hyresrabatt kan sökas för perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2021. Vid beviljad hyresrabatt tecknas en överenskommelse mellan kommunen och hyresgästen. Ansökan ska ha inkommit och överenskommelse ska ha tecknats senast den 31 maj 2021.

Ett grundläggande kriterium för att ta del av hyresrabatt är att företaget tillhör en bransch som omfattas av regeringens stödåtgärd. Ange därför företagets SNI-kod i din ansökan. Branscherna finns upptagna i regeringens förordning (SFS2021:273). SNI-koden (svensk näringsgrensindelning) är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag.

Du behöver kunna visa ett tydligt negativt trendbrott i företagets ekonomi. Du ska direkt eller indirekt vara drabbad av utbrottet av coronapandemin för att kunna få stöd.

Bifoga underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna. Underlag kan till exempel vara balans- och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation.

Ansökningar om hyresrabatt kommer hanteras individuellt och grundas på ett affärsmässigt beslut.

Skicka in din ansökan med e-post eller brev till:

Cecilia Nordh
Lokalsamordnare
0515-88 51 75

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping