11 februari 2021
Jobb & företagande

Falköping agerar för en hållbar utveckling inom turism och besöksnäring

I fortsättningen ska alla satsningar inom turism och besöksnäring ha fokus på hållbarhet. Den 1 mars 2021 ansluter sig kommunen till Hållbarhetsklivet, ett initiativ från Turistrådet Västsverige AB, som arbetar för att skapa en hållbar besöksnäring i hela regionen.

− Det är en självklarhet att vi ska ingå i Hållbarhetsklivet som ligger helt i linje med vårt klimatarbete och Agenda 2030, anser Adam Johansson (M), kommunstyrelsens ordförande. Vi ska i alla beslut som gäller besöksnäringen sträva efter att beakta de fyra grundprinciperna för att få till stånd en nödvändig omställning. Kommunen tar en aktiv ställning för en hållbar besöksnäring, men vi förbinder oss inte till några ekonomiska åtaganden.

Hemester kräver omställning

Coronapandemin har förändrat situationen för besöksnäringen. Landsbygden är på många sätt en vinnare när sommaren 2020 summeras. Naturaktiviteter och friluftsliv efterfrågas av många människor som lever ett rörligt liv. Nu vill de hemestra och uppleva Sveriges natur- och kulturlandskap, istället för att resa utomlands. Antalet turister i dessa miljöer har ökat, liksom även kommunens egna medborgare.

− Det ställer nya krav på både offentliga som privata aktörer inom besöksnäringen, säger turistchef Klara Börjesson Ahlqvist. Falköpings kapacitet som destination behöver definieras ur ett samhällsperspektiv för att kunna vårda och värna natur- och kulturlandskapet. Besöksnäringen behöver hanteras på ett professionellt och strategiskt sätt för en hållbar utveckling. Men ingenting sker av sig självt. Det krävs styrning för att uppnå en hållbar besöksnäring och alla måste dra sitt strå till stacken för en viktig och nödvändig omställning.

Samverkan skapar hållbar och framgångsrik besöksnäring

Hållbarhetsklivet innebär att offentliga och privata aktörer inom besöksnäringen i Västra Götaland ska agera för att ställa om till ett hållbart samhälle. Tillsammans kan ekonomiskt bärkraftiga företag skapas inom besöksnäringen, som tar hänsyn till miljön och uppskattas av både besökare och boende. Verksamheten får dock inte leda till onödig påverkan på miljön.

− Vi är otroligt glada för att även Falköpings kommun ansluter sig till Hållbarhetsklivet. Det är genom stark samverkan mellan det offentliga och näringslivet som vi kan skapa en långsiktigt hållbar och därmed framgångsrik besöksnäring, säger vd Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige AB.

Fyra grundprinciper för en hållbar besöksnäring

Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som i fortsättningen ska vara styrande för de vägval som görs inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Falköpings kommun.

  1. Så lite onödig miljöpåverkan som möjligt
  2. Bra för både boende och besökare
  3. Fler besökare när, och där, det inte är fullt
  4. Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

Vad varje princip konkret innebär, finns att läsa på Hållbarhetsklivets webbsida. Länk till annan webbplats.