23 september 2020
Jobb & företagande

Strålande resultat för Falköping i årets ranking av företagsklimatet

Svenskt Näringsliv gör årligen en mätning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner, en mätning som gjorts varje år sedan 2001. Svenskt Näringsliv publicerar idag 23 september sin ranking över företagsklimatet i Sverige 2020, och Falköping gör sitt bästa resultat sedan mätningen startade!

Rankningutveckling Falköping 2009-2020

bild rankning
Det är riktig kul och glädjande, säger Adam Johansson, kommunstyrelsens ordförande. Falköping förbättrar sin placering med 32 placeringar mot 2019 och det är inom områdena, dialog med mellan företag och kommunens beslutsfattare och information till företag som Falköping särskilt utmärker sig.

Undersökning av det lokala företagsklimatet har gjorts av Svenskt Näringsliv sedan 2001 och syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Resultaten visar att det är stor skillnad hur företagen upplever företagsklimatet i den kommun som de är verksamma i. Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Inte minst handlar det om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Syftet är att med enkätsvaren förse kommunerna med ett underlag för sitt arbete med att förbättra det lokala företagsklimat.

Det är ett gott bevis på att det engagemang och de insatser vi prioriterat, uppskattades av våra lokala företag och ger utveckling, säger näringslivschef Magnus Sundén

All information kring undersökningen finns på www.foretagklimat.se/falkoping Länk till annan webbplats. Där finns också den kompletta rankinglistan för Sveriges alla 290 kommuner och alla enkätsvar som rankingen bygger på.