1 juni 2020
Jobb & företagande

Lokalhyresgäster i kommunägda fastigheter kan ansöka om hyresrabatt

Kommunen kan ge hyresrabatt till lokalhyresgäster i kommunägda fastigheter och som tillhör en utsatt bransch med anledning coronapandemin. Hyresrabatt kan sökas för perioden 1 april 2020 - 30 juni 2020. Vid beviljad hyresrabatt tecknas en överenskommelse mellan kommunen och hyresgästen. Ansökan ska ha inkommit och överenskommelse ska ha tecknats senast den 30 juni 2020.

Ett grundläggande kriterium för att ta del av hyresrabatt är att företaget tillhör en bransch som omfattas av regeringens stödåtgärd. Branscherna finns upptagna i regeringens förordning, svensk näringsgrensindelning (SNI). SNI-koden är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag. Ange därför företagets SNI-kod i din ansökan.

Du behöver kunna visa ett tydligt negativt trendbrott i företagets ekonomi. Trendbrottet ska tidsmässigt sammanfalla med utbrottet av coronapandemin. Du ska direkt eller indirekt vara drabbad av utbrottet av coronapandemin för att kunna få stöd.

Bifoga underlag som styrker de ekonomiska svårigheterna. Underlag kan till exempel vara balans- och resultaträkning, historisk orderingång, aktuell orderingång eller liknande dokumentation.

Skicka in din ansökan med e-post eller brev till:

Cecilia Nordh
Lokalsamordnare
0515-88 51 75

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
521 81 Falköping