31 mars 2020
Jobb & företagande

Nyföretagarcentrum stöder företag i Falköping under coronakrisen

Falköpings kommun har beslutat att ge extra medel till Nyföretagarcentrum. Såväl nystartad som etablerad företagare är välkommen att höra av sig för diskussion och rådgivning hos Nyföretagarcentrum under coronakrisen.

Nyföretagarcentrum i Falköping har sammanställt utdrag från Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma portal för företagare Länk till annan webbplats.. Här kan du som företagare få verktyg som kan användas under coronakrisen.

Observera att nedanstående sammanfattning är utdrag av beslut och förslag. Flera av åtgärderna är preliminära och ännu inte klubbade i riksdagen. Med reservation för ändringar och felskrivningar.

1) Omsättningsstöd (EF)

Ansökan om utbetalning: Boverket, beslut: Länsstyrelserna

 • Sista ansökningsdag 30 apr 2021 på Boverkets hemsida.
 • Ger enskilda företagare ett stöd för förlorad omsättning.
 • Tre stödperioder: aug–okt, nov–dec 2020, jan–feb 2021.
  För perioden aug–okt är stödet 75% av det du tappat i nettoomsättning. För perioderna nov–dec samt jan–feb är stödet 90%.
 • Din nettoomsättning ska jämföras med motsvarande period
  2019. Om du fått föräldrapenning eller sjukpenning minst hälften
  av resp jämförelseperiod 2019 ska jämförelsen istället göras med
  2018.
 • Varje företag kan få maximalt 168 000 kr i stöd.
  Förutsättningar:
  Årlig omsättning 2019 på minst 200 000 kr (avseende stödperioden aug–okt) samt minst 180 000 kr (avseende stödperioderna nov–dec 2020 och jan–feb 2021). Ditt omsättningstapp ska bero på pandemin. Nettoomsättning per resp stödperiod ska understiga en viss procentsats jämfört med samma period 2019: <60% för perioden aug–okt och <70% för perioden nov–dec samt jan–feb.
 • Förslag om förlängning med perioden: mar–apr 2021.
 • Det finns även ett förslag att ett liknande stöd införs för
  handelsbolag och kommanditbolag.

2) Omställningsstöd (AB, EF) SKV

 • Sista ansökningsdag 30 apr 2021 på SKVs hemsida.
 • Ger såväl AB som enskilda företagare stöd för fasta kostnader
  pga tappad omsättning om den beror på pandemin.
 • Tre stödperioder: aug–okt, nov–dec 2020 samt jan–feb 2021.
  Förutsättningar:
  Nettoomsättning minst 250 000 kr under det räkenskapsår som
  avslutades närmast före 1/5 2020. Omsättningstappet ska vara minst 40% i aug-okt och 30% i nov-dec samt jan–feb jämfört med samma period 2019.
  Max ersättning är 97 MSEK.
  Stödbeloppet påverkas av olika faktorer och är 70–90% av “icke täckta” fasta kostnader. Instruktioner finns på SKVs hemsida.
 • Förslag om förlängning: mar–apr 2021. Beslut ej fattat.

3) Korttidsarbete, permittering (AB, EF)

Tillväxtverket

 • Möjligheten att söka stöd för korttidsarbete förlängs till juni 2021.
 • Ansökan för det nya stödet öppnar 29/3 2021.
 • Ansökan kan göras retroaktivt från 1/12 2020.
 • Du kan få stöd för max 7 månader fram till 30/6 2021.
 • För att ta del av det nya stödet behöver du göra en ny ansökan, även om du erhållit “permitteringsstöd” tidigare perioder.
 • Permittera 20, 40 eller 60% (även 80% jan–apr 2021).
 • Subventioneringen är 75% för dec–apr. För maj–jun är den 50%.
 • Lönetak: 44 000 kr/mån.

4) Nedstängningsstöd

 • Ersättning med 100% av fasta kostnader inkl löner till företag som inte kan bedriva verksamhet pga ev beslut om nedstängning.
 • Stödet ska godkännas av EU men kommer att tillämpas retroaktivt i det fall regeringen beslutar om nedstängningar. 

5) Stöd för hyresrabatt, utsatta branscher

 • Förslag att återinföra hyresstödet för jan–mar 2021.
 • Ansökan ska göras senast 30/6 2021.
 • Hyresavtal ska vara ingånget senast 31/12 2020 och överenskommelse om hyressänkning ska vara gjord senast 30/4 2021.
 • Stödet ersätter fastighetsägare för 50% av den fasta nedsatta hyran om hyresgästen är företag i detaljhandeln, hotell- och restaurang, vissa andra konsumentnära branscher och tjänsteverksamheter med fysisk närhet till kunden.
 • Sammanlagt stöd får inte överstiga 800 000 euro per hyresgäst.
 • Stödet ska godkännas av EU innan det kan träda i kraft.

6) Sänk preliminärskatten (AB, EF) SKV

Gå in på SKVs e-tjänst och sänk din preliminärskatt eftersom
innevarande år troligen blir sämre än normalt.

7) Sänkta arbetsgivaravgifter för unga (AB, EF)

 • Omfattar 19–23-åringar (2021 omfattas ungdomar födda 1998–2002). Lagen är tillfällig och gäller t o m 31/3 2023.
 • 31,42%☛ 19,73% för ersättningar upp till 25 000 kr/mån.
 • (För 15–18-åringar gäller sedan tidigare 10,21% i arbetsgivaravgifter på ersättningar upp till 25 000 kr).

8) Sänkta egenavgifter 2020 enskild företagare (EF)

28,97%☛ 10,21% på överskott upp till 100 000 kr för 2020.

9) Sjukfrånvaro (AB, EF)

Försäkringskassan

Karensavdraget slopas tillfälligt, 11/3 2020–30/4 2021.

 • Såväl anställd som enskild näringsidkare söker själv ersättning
  för karensavdrag från FK.
 • Tillfällig bestämmelse att sjukintyg krävs först från sjukdag 22.
 • Arbetsgivare får ersättning för sjuklönekostnaden som redovisats i arbetsgivardeklarationen. För perioden aug 2020–apr 2021 görs ett visst avdrag med olika procentsatser.
 • Försäkringskassan betalar ut ersättningen till företagets skattekonto per automatik.

10) Lån hos banker och Almi

 • Almi har fått extra lånemedel för att stötta små och medelstora företag. Till exempel erbjuds ett så kallat “Brygglån” med anpassade villkor för Corona-krisen. Kombineras alltid med rådgivning.
 • Statliga lånegarantier finns vid bankers utlåning till livskraftiga företag.
 • Ansök om uppskov med amorteringar om du redan har lån.
 • Förbered dig väl inför kontakt med bank och Almi. Berätta hur du agerat avseende leverantörer, hyresvärdar, ägare och kunder. Vilka statliga stöd kommer i fråga? Se över din likviditet.

11) A-Kassa för egenföretagare

Arbetsförmedlingen

 • Tillfälliga villkor gäller från 13/4 och året ut (2020).
 • Förkortat medlemsvillkor i A-kassa: 1 år☛ 3 månader.
 • Villkor arbetade timmar: 60h/mån under 6 av de senaste 12 månaderna. Alt. 40h/ mån och 420h totalt under 6 sammanhängande månader.
 • Höjt grundbelopp <100 dagar: 8030 kr/mån☛ 11 220 kr/mån.
 • Höjt takbelopp <100 dagar: 20 020 kr/mån☛ 26 400 kr/mån.
 • Höjt takbelopp >100 dagar: 22 000 kr/mån

PDF-fil från NyföretagarCentrum - Verktyg i coronakrisen Pdf, 89.4 kB.