31 mars 2020
Jobb & företagande

Nyföretagarcentrum stöder företag i Falköping under coronakrisen

Nyföretagarcentrum i Falköping har sammanställt utdrag från Skatteverkets och Bolagsverkets gemensamma portal för företagare (www.verksamt.se). Här kan du som företagare få verktyg som kan användas under coronakrisen.

För att verksamhetsledaren ska finnas tillgänglig för kommunens företagare har Falköpings kommun beslutat att ge extra medel till Nyföretagarcentrum. Såväl nystartad som etablerad företagare är välkommen att höra av sig för diskussion och rådgivning hos Nyföretagarcentrum under coronakrisen.

Observera att nedanstående sammanfattning är utdrag från förslag som regeringen lagt. Flera av åtgärderna är preliminära och ännu inte klubbade i riksdagen. Rutiner för hur du ska ansöka finns ännu inte på plats.

1) Sänk din preliminärskatt för ökad likviditet (AB, EF)

Gå in på SKVs e-tjänst och sänk din preliminärskatt. Eftersom 2020 troligen blir ett sämre år kommer din slutliga skatt antaglingen inte bli lika hög som du tidigare beräknat. SKV prioriterar handläggningen. Gäller såväl AB som EF.

2) Få tillbaka preliminärskatt från 2019 (EF)

 • Omvandla 100% av ditt överskott från 2019 till periodiseringsfond, så att du kan täcka upp en eventuell förlust 2020 med denna (normalt bara 25%).
 • Upp till 1 000 000 kr

3) Egenavgifterna sänks för enskild företagare (EF)

 • Gäller hela 2020
 • 28,97% -> 10,21% + 2/3 av övriga avgifter vilket motsvarar ca 22,5% – totalt under hela 2020.
 • Träder i kraft 6/4

4) Arbetsgivaravgifterna sänks på löner (AB, EF)

 • Gäller perioden 1/3–30/6
 • 31,42% -> 10,21%
 • Gäller månadslöner upp till 25 000 kr
 • ...och upp till 30 anställda
 • Träder i kraft 6/4
 • Gäller för löneutbetalnignar i såväl AB som EF.

5) Anstånd med skatteinbetalningar (AB & EF)

 • Ansök om senare inbetalning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt.
 • Anstånd upp till ett år
 • Gäller från 7/4
 • OBS – du får betala ränta.
 • Begränsat företrädaransvar vid konkurs i AB om anstånd har sökts.

6) Korttidsarbete

 • Permittera 20, 40 eller 60%, staten betalar stora delar av kostnaden.
 • Alla går ned i arbetstid lika mycket.
 • Om du inte har kollektivavtal ska minst 70% av de anställda godkänna sänkningen.
 • Träder i kraft 7/4 men gäller från 16/3.

7) Uppsägning av personal

Enligt ordinarie lagstiftning

8) Lån hos banker och Almi

 • Staten föreslås ta 70% av risken vid bankers utlåning till livskraftiga företag upp till 75 MSEK.
 • Almi har också tillställts ytterligare lånemedel.
 • Om du redan har lån hos Almi, kan de ansöka om anstånd med amorteringar.

9) Rabatt på hyran för utsatta branscher

 • Om du får hyresrabatt av din hyresvärd, ersätter staten hyresvärden med 50% av nedsättningen och upp till 50% av den fasta hyran.
 • Gäller 1/4–30/6, söks i efterhand av fastighetsägaren, företagaren förhandlar ned hyran av fastighetsägaren.
 • Gäller sällanköpshandel, hotell, restaurang.

Sjukfrånvaro

 • Karensavdraget slopas tillfälligt, 11/3–31/5, ansök om ersättning i efterhand hos Försäkringskassan.
 • Staten tar över hela ansvaret för sjuklönekostnaden.
 • Gäller april och maj månad.
 • EF får schabloniserad sjukpeng dag 1–14.
 • Krav på läkarintyg slopas upp till dag 14, gäller från 13/3.
 • Smittbärarpeng införs.

Med reservation för ändringar och felskrivningar.