27 mars 2020
Jobb & företagande

Falköpings näringslivsråd, som består av företag, politiker och tjänstepersoner, har vid ett extra möte i dag tagit fram en gemensam lägesbild och beredskap för åtgärder. Kommunen presenterar flera åtgärder för att underlätta för de lokala företagarna.

Anstånd och framskjutna betalningar

De företag i Falköping som har ekonomiska svårigheter på grund av coronakrisen kan kontakta ekonomiavdelningen på kommunen för att få anstånd för aktuella och kommande fakturor.

Leverantörsfakturor

Kommunen kan också betala leverantörsfakturor efter beslutsattest med en gång, om leverantören ber om det.

Rådgivning

Inget företag i kommunen ska gå miste om de stöd som går att söka. Kommunen har stärkt resurserna och kraftsamlat för att ge det lokala näringslivet möjlighet till rådgivning.

Har du frågor om krispaketen, kontakta näringslivsavdelningen direkt eller Conny Johansson på Nyföretagarcentrum.

Öppna uteserveringar tidigare

Företag som har tillstånd för uteservering kan nu öppna uteserveringen tidigare. Skicka diarienummer till tillstand.vast@polisen.se och skriv att du vill tidigarelägga tillståndet. Det kostar inget extra.

Om ditt företag saknar tillstånd kan du som vanligt söka det hos Polisen. Länk till annan webbplats.