18 mars 2020
Jobb & företagande

Lokala banker uppmanar till tidig dialog för ekonomiska lösningar

Under onsdagen 18 mars träffade näringslivschef Magnus Sundén Anders Ljunggren, företagschef på Swedbank Skaraborg, Kicki Andersson, marknadsområdeschef Södra Skaraborg på Länsförsäkringar, och Andreas Blick, kontorschef på Handelsbanken i Falköping. Alla var eniga om att börja dialogen tidigt med dem.

Magnus Sundén och chefer på lokala banker

Från vänster: näringslivschef Magnus Sundén, Andreas Blick, kontorschef på Handelsbanken, Anders Ljunggren, företagschef på Swedbank Skaraborg, och Kicki Andersson, marknadsområdeschef Södra Skaraborg på Länsförsäkringar

Många olika krispaket kommer nu. För att undvika en utdragen nedgång i ekonomin lånar Riksbanken upp till 500 miljarder kronor till bankerna för att säkra kreditförsörjningen till företagarna. På så sätt vill Riksbanken se till att företag kan hantera de ekonomiska utmaningar som kommer av coronakrisen.

– Alla, i alla branscher, kommer att känna av det här på något sätt, säger Anders Ljunggren. Frågan är hur mycket och när.

Viktiga delar i krispaketen för de lokala företagarna

Näringslivsavdelningen märker att det finns en oro bland de lokala företagarna. Många sitter i en svår situation.

– Till oss har många inom turism, besöksnäring, event, resor och hotell vänt sig med sin oro. Vi lyssnar och kan hjälpa till med att förstå och tänka kring krispaketen. Men samarbetet och samverkan med de lokala finansiärerna behöver igång, säger Magnus Sundén.

– Ett par steg i krispaketen är väldigt viktiga för de lokala företagarna. Framför allt korttids­permitteringen, trycker Magnus Sundén på. Det innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Korttidspermittering går att söka från och med 7 april, men gäller från 16 mars.

Bankerna uppmanar till att börja dialogen tidigt med dem

Det är ingen lönsamhetsfråga, utan problemet är coronaviruset och att pengarna tar slut. Så sitt inte själv och fundera och vänta ut krisen, menar både Anders Ljunggren, Kicki Andersson och Andreas Blick på. Bankerna kan vara allt från kreditgivare till rådgivare. Men de uppmanar alla att kontakta sina eventuella intressenter, hyresvärdar och samarbetspartners. Vilka åtgärder kan göras på egen hand?

– Vi stöttar alltid stabila företag i mot- som medgångar, det är inget som ändrats. Vi hjälper som vanligt med kreditgivning, även om det är en prekär situation, säger Andreas Blick.

Amorteringsbefrielse kan vara ett sätt att hantera ett företags pengabrist. Nya pengar kan vara ett annat. Alla fall kommer hanteras och bedömas individuellt. Det går inte att säga ett generellt tillvägagångssätt som kommer användas, men bankerna kommer vara pragmatiska.

– Kunden kan sin verksamhet bäst, och tillsammans med bankens erfarenhet kommer vi fram till de bästa besluten och lösningarna. Det är ett samarbete, poängterar Andreas Blick.

Telefon- och Skypemöten som alternativ

Bankbranschen lärde sig redan på 1990-talet att man ibland gjorde för snabba åtgärder i kristid. Idag är man tålmodigare och tänker en gång extra. Men tillfälliga tillskott av pengar kan skapa bryggor för att ta sig över det värsta. Bankerna vill att företaget ska komma vidare när dammet väl lagt sig och kunna fortsätta där man slutade, även om det kommer att ta tid att repa sig. Önskan är ändå att inte ta på sig en för stor ryggsäck med krediter. Det kan i långa loppet missgynna företaget.

– Tänk på att du inte behöver komma in fysiskt till kontoret, vi kan även ordna med telefon- och Skypemöten, säger Kicki Andersson. Och vi har samma inställning som kommunen, vi är till för att hjälpa.

Det är svårt att sia om hur det kommer bli på sikt. Men kanske att de företagare som drabbats hårdast också är de som kommer tillbaka snabbast, när människor återgår till normala beteenden, resonerar Anders, Kicki, Andreas och Magnus.