17 mars 2020
Jobb & företagande

Coronavirusets konsekvenser för svenska företagare

Falköpings kommun har beslutat om ett flertal åtgärder för att stödja det lokala näringslivet. Näringslivsavdelningen har ökad beredskap, och följer regeringens krisåtgärder, för att underlätta för företagen.

Lokala åtgärder

Regional och nationell information