31 januari 2020
Jobb & företagande

Ålleberg Center fortsätter växa – Jula och Willys etablerar sig

Jula Holdingkoncernen har köpt en handelsplats på Ållebergs Center, som ger möjlighet till cirka 13 000 kvadratmeter handel. Glädjande är att Jula och Willys är klara för etablering på platsen!

Utvecklingen av handeln i Falköping fortsätter tillsammans med starka varumärken. Fler arbetstillfällen skapas och fler kunder kommer att se Falköping som sin naturliga handelsort.

– Två stora starka varumärken, Jula och Willys, väljer nu att satsa på Falköping, det är mycket glädjande, säger Magnus Sundén, näringslivschef.

– Vi tror att de senaste etableringarna, och de som väntar, kommer att få effekt. Vi kan vända tillbaks de handelsflöden som gått ur kommunen. Ett ökat handelsutbud stärker Falköpings attraktivitet och som boendeort. Vi arbetar nu med en handelsstrategi med sikte på 2028. I den ligger fokus på att stärka stadskärnan, betonar Magnus Sundén.

Öppning av butiker hösten 2021

Jula Holdingkoncernen har planerat byggstart någon gång under våren och öppning av butiker hösten 2021. Julakoncernens fastighetsbolag G&K Blanks Fastigheter vill framöver utveckla handelsplatsen med fler intressenter. Platsen ger möjlighet till cirka 13 000 kvadratmeter handel.