12 juni 2024
Bygga & bo

Ombyggnationen av Odenrinken är klar - nu väntar en helt ny upplevelse för såväl besökare som hockeyspelare och skridskoåkare

Byggnaden har fått ett helt nytt skal med isolerade ytterväggar och ett isolerat tak. Dagsljus flödar in genom de nya fönsterpartier och tillsammans med de ljusgråa väggarna och en helt ny belysning är det en ljus och fräsch byggnad.

Exteriör av Odenrinken. Röd och grå fasad. Framför byggnaden en asfaltsplan

Under ett års tid har arbetet med ombyggnationen pågått. Det stora arbetet har varit att förstärka konstruktionen i byggnaden. Balkarna som håller upp tak och installationer har förstärkts med 11 ton stål. Först har ytan på befintliga balkar slipats för att kunna fästa mot svetsen. Sedan har nytt stål svetsats fast till befintliga takbalkar. Till sist har konstruktionen målats. Arbetet startade i mars 2023 och blev klar för några månader sedan.

Den här lösningen sparade oss både pengar och tid säger projektledare Stefan Danielsson. Skulle vi byggt en helt ny ishall hade vi behövt göra om detaljplanen eftersom byggnaden fått en högre höjd vilket hade förlängt processen och kostat mer pengar. Nu kan vi använda byggnaden för många år framöver genom att förstärka den befintliga konstruktionen.

Helhet över Odenrinken. Isbanan och en läktare i bakgrunden.

På andra sidan rinken syns den nya läktaren. Hela hallen har fått en ny belysning.

En viktig del av ombyggnationen har varit att öka komforten i hallen, både för besökare på läktaren och för de aktiva på isen. Nu sitter ett nytt luftebehandlingsaggregat i hallen där avfuktning av luften i hallen sker integrerat med ett nytt ventilationsaggregat i hallen som kan har en luftomsättning på dryga 4600 liter luft per sekund och som då ger tilluft i hallen med två olika temperaturer, en varmare temperatur över läktaren.

Odenrinken har fått en upprustning för lång tid framöver. Byggnaden är ansluten till fjärrvärme, på taket finns en stor solcellsanläggning som levererar el till både Odenrinken och Ållebergsgymnasiet. Hallen har fått ny belysning och ett nytt brandlarmsystem. En ny ljudanläggning ger bättre ljud för besökarna på läktaren och för de aktiva har omklädningsrum och andra utrymmen fått en uppfräschning.

- I veckan lämnar Fastighetsavdelningen över Odenrinken till Kultur- och Fritidsförvaltningen som driver verksamheten i Odenrinken. Sedan väntar inflytt av klubbarna och i höst premiär för nya Odenrinken.

Entré till Odenrinken. Ljus väggar och en grå entrédörr med stora glaspartier

Den nya entrén till Odenrinken är ljus och inbjudande.

Trägolv med läktare i bakgrunden

Tidigare var stor ytor täcka med asfalt. Nu är stora ytor klädda i trä. Hallen är tillgänglighetsanpassad

Siren för brandlarm och digital klocka för nedräkning

Många tekniska installationer har gjorts, bland annat nytt brandlarmsystem och digitala timrar som finns både i hallen och i omklädningsrummen.

Läktare i flera etager. I bakgrunden syns isbanan.

En ny läktare har byggts och under läktaren finns förråd för klubbar och skolor. I taket syns en strumpa som förser läktare med värme och i taket hänger också nya högtalare.