25 augusti 2023
Bygga & bo

Drömmer du om att bygga ett eget hus? Just nu finns det lediga tomter för småhus på Fåraberget

Falköpings kommun växer och 2030 vill vi vara 38 000 invånare i kommunen. Fåraberget är den senaste stadsdelen i Falköpings tätort som växer med nya bostadsområden. Just nu finns det ett antal lediga tomter i området.

Vy över Tåstorp

Vill du bo i ett nybyggt område med lite biltrafik och nära till naturen? Då är Fårabergsområdet en intressant stadsdel för dig. Här finns idag lediga småhusvillatomter. Vill du veta mer om hur du köper en villatomt, läs vår lathund.

Tomterna på Fårabergets samtliga etapper kostar 400 kr/kvm. Förutom tomtpriset tillkommer kommunala avgifter, anläggningsavgifter och andra anslutningsavgifter. På hemsidan finns preliminära kalkyler där ni kan få en uppfattning av vilka kostnader som tillkommer utöver tomtpriset.

Området omfattas av olika detaljplaner och det är viktigt att titta på vad som gäller för den tomt ni är intresserade av så att just ert drömhus passar med detaljplanens bestämmelser.

Fåraberget etapp 2A del 1 i Falköping

Området har en ledig tomt, Åkern 3. För området gäller detaljplan för Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2 A del 1. Tillåten byggnadshöjd på tomten Åkern 3 är 4 meter. För friliggande hus är största tillåtna byggnadsarea 25 % av tomtytan.

Fåraberget etapp 2A del 2 i Falköping

Området har två lediga tomter, Molnet 3 och Molnet 4. För området gäller detaljplan för del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2A del 2. Planen tillåter friliggande hus, eller par-, rad- eller kedjehus. Tillåten byggnadshöjd är 7 meter. För friliggande hus är största tillåtna byggnadsarea 25 % av tomtytan.

Fåraberget etapp 2B

Denna etapp har flera lediga tomter. För området gäller detaljplan för del av Tåstorp 7:7, Fåraberget etapp 2B. Denna plan tillåter villor, par- rad- och kedjehus samt flerbostadshus. Tillåten byggnadshöjd är 7 meter. För friliggande hus är största tillåtna byggnadsarea 25 % av tomtytan.