10 juli 2023
Kommun & politik

Bidrag från Boverket för energieffektivisering i småhus

Nu kan du som har ett eluppvärmt hus eller en luft/luftvärmepump som är äldre än 10 år söka bidrag för utbyte av värmekälla och energiförbättrande åtgärder på klimatskärm. Syftet med bidraget är att minska påverkan för hushållen av höga energipriser och växla upp arbetet med energieffektivisering.

Bild: Peter Westrup/Boverket.

Från och med den 3 juli 2023 och fram till 1 juni 2025 kan du via boverkets e-tjänst söka bidrag för utbyte av värmekälla och i ett andra steg energiförbättrande åtgärder på klimatskärmen såsom tilläggsisolering av vind eller väggar och renovering eller utbyte av fönster och dörrar. För att ansöka om energiförbättrande åtgärder måste huset vara byggt före 1990.

Bidraget är 50 procent av kostnaden, max 30 000 kr per åtgärd för byte av värmekälla och energiförbättring, alltså 60 000 kr tillsammans. Bidraget täcker endast materialkostnader med det går även att söka ROT- avdrag för arbetskostnaden.

Vill du veta mer?

Vår energi- och klimatrådgivare kommer hålla en informationsträff om bidraget och hur man gör en ansökan. Du är välkommen att delta den 12 september i fullmäktigesalen i Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9 i Falköping, klockan 18.

Du kan även kontakta vår energi- och klimatrådgivaredirekt, du hittar kontaktuppgifter i länkarna under nyheten.